Skip to main content

פעילויות נובמבר דצמבר

מעודכן לחודש נובמבר 2008

(ייתכנו שינויים, מומלץ לפנות לשולחן המודיעין בעת הביקור)

  

שעה

יום

ספטמבר אוקטובר

פעילות

16:30

ב'-ה'

צלחות סיניות

פינת בניה

לכל המשפחה

11:00 – 13:30

ו'

11:00- 15:30

שבת

17:00

ב' ד'

איך ספר נולד

הדגמה מדעית/סיור מודרך

12:00

ו'

12:00, 14:00

שבת

17:00

ג' ה'

פנס חושך

10:30 13:30

שבת

16:00

ב' ד'

סיור בתערוכות המוזיאון

10:30

ו'

15:0012:00

שבת

11:30

שבת

הדגמת חשמל סטטי

14:00

שבת

פעילות בתערוכה מבוך השלום

13:00

שבת

במטבח עם דוקטור מולקולה *

הצגה מדעית

16:00

ג' ה'

המוח במחקר

סיור מודרך

למבוגרים ולמתענינים

13:00

שבת

 

12:00 – 14:00

שבת

מרכז משאבים

15:30 –17:30

ב' וה'

 * בתוספת 10 ₪ לצופה

 

 

 

נוצר בתאריך: 30/10/08
עודכן בתאריך: 17/01/11