Skip to main content

פעילויות למבקרים

שימו לב: המוזיאון סגור בימי א'

בהמשך הדף: סיור מודרך בתערוכה "המוח במחקר" למבוגרים ומתעניינים - ספריית המוזיאון (מרכז המשאבים)  לקהל הרחב

 פעילויות לכל המשפחה

(התכנית עשויה להשתנות. אנא בדקו בדלפק הכניסה) 

ימים ב' ו-ד'

 

16:00

סיור בתערוכות המוזיאון

16:30

סדנת בניה "צלחות סיניות"

17:00

הדגמה מדעית - "מדע בלונה פארק"

 
ימים ג' ו-ה'

 

16:30

סדנת בניה  "צלחות סיניות"

17:00

פעילות מודרכת בתערוכה "פנס חושך"

 
יום ו'

 

10:30

סיור בתערוכות המוזיאון

13:30 - 11:00

סדנת בניה  "צלחות סיניות"

12:00

הדגמה מדעית - "מדע בלונה פארק"

 
שבת

 

12:30 - 11:00
14:00 - 13:00

סדנת בניה  "צלחות סיניות"

11:30

פעילות מודרכת בתערוכה "פנס חושך"

11:30

הדגמת חשמל סטטי - בתערוכה "לאור חשמל"

12:00

הדגמה מדעית - "מדע בלונה פארק"

12:00

 מפגש עם מדריך סביב שולחן "מכוניות מתנגשות"

13:00

הצגה עם שחקן - סניור גליליי(ההצגה בתשלום של 10 ש"ח)

13:30

פעילות בתערוכה "מבוך השלום"

14:00

הדגמה מדעית - "מדע בלונה פארק"

 

 

למבוגרים ומתעניינים - סיור מודרך בתערוכה - "המוח במחקר"

יום ג'

16:00

יום ה'

16:00

יום ו'

13:00

 

למבוגרים ומתעניינים - סיור מודרך בתערוכת אינשטיין

יום ב', ד', שבת

13:00

 

ספריית המוזיאון (מרכז המשאבים) פתוחה לקהל הרחב

יום ב'

17:30 - 15:30

יום ה'

17:30 - 15:30

שבת

14:00 - 12:00

 

רשימה זו עודכנה ב 6 בנובמבר 2008

נוצר בתאריך: 06/11/08
עודכן בתאריך: 17/01/11