Skip to main content
header

סיפון

כולנו יודעים שדברים נופלים מלמעלה למטה בגלל כוח המשיכה. גם המים נופלים, כמובן - או יותר נכון, נשפכים.

אם נירצה לרוקן מיכל מהמים שבתוכו, נוכל להפוך אותו כך שהמים יישפכו. אבל מה נעשה אם מדובר למשל באקווריום גדול וכבד שאיננו יכולים להזיז ממקומו ולהפכו? האם ישנה דרך שבה נוכל לרוקנו מהמים שבתוכו?

יש גם יש! זה נקרא סִיפוֹן (או "גישתה"). הסיפון הוא צינור גמיש, המחבר בין שני מיכלים, הנמצאים זה מעל זה, לצורך העברת נוזלים. מאחר וצריך להעלות את המים  אל מעל לדפנות האקווריום בדרכם אל המיכל התחתון,  עלינו להתגבר, לכאורה, על כוח המשיכה.

האמנם?

כאן נכנס המדע לסיפור!

ראשית, עלינו לגרום למים לעבור את הנקודה הגבוהה ביותר בצינור ולהגיע לצד השני, עד שיהיו נמוכים יותר מהנקודה בה נכנסו לצינור. אפשר לעשות זאת, למשל, על ידי שאיבה (כמו בקשית). מכאן והלאה אנחנו נותנים לכוח המשיכה וללחץ האוויר לעשות את העבודה:

במצב ה"חדש" כמות המים בחלק הצינור המחובר למיכל התחתון גדולה יותר מאשר בחלק הצינור המחובר לאקווריום. לכן משקל המים גדול יותר בחלק הצינור הארוך.

ההבדל הזה במשקל המים (כלומר ההבדל בכוח המשיכה הפועל על המים בשני חלקי הצינור) יגרום לכך שהזרימה תהיה לכיוון המיכל התחתון.

בנוסף, זרימת המים למטה תיצור לחץ נמוך בחלקו העליון (המתעקל) של הצינור, והמים שבאקווריום יידחפו לתוך הצינור על ידי האוויר שבחוץ המפעיל לחץ על פני המים.  כך תחל זרימה קבועה מן האקווריום למיכל הנמוך.

הזרימה תימשך בלי עזרתנו או עזרתן של משאבות - עד אשר ייגמרו המים באקווריום.

אחרי שהבנתם איך זה עובד, אתם מוזמנים לנסות זאת בעצמכם: תוכלו לבנות כוס שמתרוקנת מעצמה אחרי שממלאים אותה. האם תצליחו לגלות מה הקשר בינה ובין הסיפון?

 

 

 

נוצר בתאריך: 12/07/09
עודכן בתאריך: 14/02/11