Skip to main content
header

הדרכות ופעילויות ביולי-אוגוסט

הדף בשלבי עריכה. אין להתייחס למידע שבו עד שהודעה זו תוסר.

לפירוט המלא של שעות הפתיחה ומחירי כניסה

כל הפעילויות מתאימות לכל המשפחה אלא אם מצויין אחרת.

ימי חול


17:30 - 10:30 - סדנת פיניאס ופרב

11:00 - הדגמה מדעית על חומרים מאירים

11:00 - 13:00 - פעילות מודרכת לקטנים והורים בסדנת הצלליות

11:30 - הדגמה - על ברקים, מגנטים וחשמל סטטי

12:00 - ביקור מודרך בתערוכה דרך המים

12:30 - סדנה בתערוכה פנס חושך

13:00 - מופע

13:30 - הדגמה מדעית על חומרים מאירים

13:00 - סיור מודרך במוזיאון בנושא פטנטים - למבוגרים

16:00 - 14:00 - פעילות מודרכת לקטנים והורים בסדנת הצלליות

14:00 - הדגמה פעילה בתערוכה עקבות של אור

14:30 - סדנה בתערוכה פנס חושך

15:00 - הדגמה מדעית על חומרים מאירים

16:00 - הדגמה פעילה בתערוכה עקבות של אור

16:30 - סדנה בתערוכה פנס חושך

16:30 - הדגמה מדעית על חומרים מאירים


יום ו'

13:00 - 10:30 - סדנת פיניאס ופרב

12:00 - 11:00 - פעילות מודרכת לקטנים והורים בסדנת הצלליות

11:00 - הדגמה מדעית על חומרים מאירים

11:00 - סיור מודרך בתערוכה עקבות של אור

11:30 - הדגמה פעילה בתערוכה עקבות של אור

11:30 - סדנה בתערוכה פנס חושך

12:00 - סיור מודרך במוזיאון בנושא פטנטים - למבוגרים

12:00 - הדגמה מדעית על חומרים מאירים

13:30 - 12:30 - פעילות מודרכת לקטנים והורים בסדנת הצלליות

13:00 - מופע

13:00 - סדנה בתערוכה פנס חושך


שבת

15:30 - 10:30 - סדנת פיניאס ופרב

10:30 - הדגמה מדעית על חומרים מאירים

13:00 - 11:00 - פעילות מודרכת לקטנים והורים בסדנת הצלליות

11:00 - סדנה בתערוכה פנס חושך

11:00 - סיור מודרך בתערוכה עקבות של אור

11:30 - הדגמה פעילה בתערוכה עקבות של אור

12:00 - הדגמה מדעית על חומרים מאירים

12:30 - סדנה בתערוכה פנס חושך

13:00 - מופע

13:00 - סיור מודרך במוזיאון בנושא פטנטים - למבוגרים

15:00 - 13:30 - פעילות מודרכת לקטנים והורים בסדנת הצלליות

13:30 - הדגמה מדעית על חומרים מאירים

14:00 - סדנה בתערוכה פנס חושך

14:00 - סיור מודרך בתערוכה עקבות של אור

14:30 - הדגמה פעילה בתערוכה עקבות של אור

15:00 - הדגמה מדעית על חומרים מאירים

15:00 - הדגמה - על ברקים, מגנטים וחשמל סטטי
נוצר בתאריך: 26/06/12
עודכן בתאריך: 26/06/12