Skip to main content

איך יוצרים תערוכה

מתוך אתר מט"ח

על תהליך התיכון משוחח ומדגים ד"ר אמיר בן-שלום, מנהל פיתוח מוצגים במוזיאון המדע ע"ש בלומפילד ירושלים.

תהליך התיכון, התהליך דרכו מפתחים מוצרים טכנולוגיים, כולל שלבים שונים:
  • הגדרת הצורך או הבעיה
  • איסוף מידע בקשר לפתרונות קיימים, יתרונותיהם ומגבלותיהם
  • העלאת רעיונות לפתרון הבעיה
  • בחירה של רעיון מוביל
  • תכנון
  • בנייה של דגם, לצורך בחירת חומרים והגדרת פרמטרים
  • בנייה של אבטיפוס
  • הערכת הפתרון

התיכון הוא תהליך מודולרי, ופעמים רבות נדרשת בחינה מחודשת של הנחות היסוד או שנוצרים "קיצורי דרך" בגלל התפתחויות לא צפויות.  חפץ או מכשיר חדש למרכז בגן הילדים, כדאי לתכנן ולבנות יחד עם הילדים לפי שלבי תהליך התיכון.

נוצר בתאריך: 21/05/13
עודכן בתאריך: 21/05/13