Skip to main content
header

איפה הסוללה? פטנט!כאשר תציירו במוצג "לכתוב על הקרח" התבוננו מקרוב בעטי האור השקופים וחפשו את הסוללה.

חפשו היטב ולא תמצאו.

כיצד זה אפשרי? איך דולקת הנורית (LED)  בעט ללא סוללה?

מתחת למשטח נמצאים חוטים המשדרים אנרגיה אלקטרומגנטית לסביבתם.
הסליל שבעט האור קולט את האנרגיה האלקטרומגנטית והופך אותה לזרם חשמל שמפעיל את הנורית. הנורית מאירה על משטח המצופה בצבע פוטוכרומי שמשנה את הצבע שלו בעקבות פגיעת האור.אנחנו לא המצאנו את החשמל, את הסליל או את הנורית, אולם השילוב של סליל משדר, סליל קולט, נורית ומשטח מצופה בחומר פוטוכרומי הוא המצאה ייחודית של מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד ירושלים.

בתהליך פיתוח המוצגים במוזיאון נוצר צורך ייחודי שהיה חייב לענות על כמה תנאים ביחד. התנאים מבטאים את הצרכים המיוחדים של פיתוח והפעלת מוצגים במוזיאון מדע.
  • המבקרים יפעילו מוצג ותנועת המוצג תירשם על משטח.
  • המוזיאון לא יצטרך להציב ליד המוצג מדריך "בייביסיטר" שיחליף דפי נייר במוצג לאחר שיתמלאו ב"קישקושים".
  • המוזיאון לא יצטרך להחזיק מלאי של חומרים מתכלים כגון ניירות, עטים וסוללות.
  • למבקרים לא תהיה מוטיבציה לשים "במקרה" חלקים בכיס ולקחת אותם הביתה.

אנשי מוזיאון המדע בירושלים נמצאים בקשר עם מוזיאוני מדע ברחבי העולם. אנחנו נפגשים עם עמיתים בכנסים מקצועיים שמתקיימים במוזיאונים. כאשר אנחנו מטיילים בחו"ל, ביקור במוזיאון מדע הוא תענוג אישי והזדמנות מקצועית ללמוד איך מוזיאונים אחרים מפתחים ומציגים תערוכות בנושאים שונים.

באף מוזיאון מדע שאנחנו מכירים אין מוצג כמו "לכתוב על הקרח" או מוצג אחר שפועל באותה שיטה. ההמצאה שלנו היא ייחודית ואנחנו רוצים לנצל אותה לטובת המוזיאון. כדי להרחיב את אפשרויות ההכנסה של המוזיאון החלטנו להשקיע כסף לא מועט כדי לרשום פטנט על הרעיון.

מה הוא פטנט ולמה צריך את זה?

ניקח לדוגמה את הפטנט של המוזיאון - Wireless system and method for displaying the path traveled by a marker

זו המצאה שלנו שאנחנו רוצים לשלב במוצגים או אביזרים שאותם נרצה למכור בעתיד.

כל מי שיודע קצת אלקטרוניקה יכול להבין כיצד עובדת ההמצאה ויוכל להעתיק אותה. כך תרד לטמיון ההשקעה שלנו בפיתוח ההמצאה ותימנע מאיתנו היכולת למכור בעתיד.

במחיר המוצרים שנמכור אנחנו מחזירים לעצמנו גם את ההשקעה שלנו בפיתוח. מי שיעתיק מאיתנו את ההמצאה יוכל למכור את המוצגים בזול כי עלות הפיתוח שלו תהיה הרבה יותר נמוכה.

כדי למנוע העתקה של ההמצאה על ידי אחרים אנחנו זקוקים לאיזה שהיא שיטה כדי להגן על עצמנו.

אנחנו לא יכולים לפרסם באתר המוזיאון תמונות של המוצג ולהודיע "אל תעתיקו את זה". אחרים יוכלו ליצור מוצגים שיהיו מספיק שונים מהמוצג שלנו והם יוכלו להתגונן בטענה "שלנו לא דומה לשלכם".

לכן, אנחנו צריכים לחבר מסמך המסביר בדיוק מה היא ההמצאה שלנו ומה הטענה שלנו לחדשנות שבה.

המסמך צריך להיות כתוב בצורה מובנת ומוסכמת.

המסמך צריך להיות פומבי ומאושר על ידי גוף רשמי המאשר את מסמכי הטענות להמצאות, מרכז אותם ומפרסם אותם בציבור.

מסמכי הטענה להמצאה נקראים "פטנט". הגוף שמאשר, מרכז ומפרסם את הפטנטים נקרא "רשות הפטנטים".

בכל מדינה יש רשות פטנטים. מכיוון שפטנט הוא מסמך שעשוי להוות בסיס להתנהלות משפטית (כגון תביעה על הפרת פטנט), הוא צריך להיות מאושר באופן רשמי בכל מדינה שבה רוצים להגן על הפטנט. פטנט הרשום בישראל לא יכול להוות בסיס לתביעה משפטית בארה"ב.

מכיוון שאנחנו צופים שהשוק העיקרי שלנו עשוי להיות ארה"ב, הגשנו שם בקשה לפטנט. רשות הפטנטים של ארה"ב קיבלה את הטענה שההמצאה שלנו היא חדשה, המצאתית ושימושית והעניק אישור לפטנט שלנו.

מעכשיו, כאשר נמכור בארה"ב מוצגים הכוללים את ההמצאה שלנו, נודיע שהיא מוגנת בפטנט ארה"ב מספר 7,804,054.

תוכלו להוריד ולצפות במסמכי הפטנט. חדי העין שביניכם ישימו לב שהמוזיאון לא רשום כבעל הפטנט. זו טעות ביורוקרטית של רשות הפטנטים של ארה"ב. הפטנט אכן רשום על שם המוזיאון.
נוצר בתאריך: 25/06/12
עודכן בתאריך: 25/06/12