Skip to main content
תערוכות

כדור האבן

כדור האבן, במשקל 6 טונות, "רוכב" על פני זרם מים בלחץ גבוה. כל ילד יכול להזיז ולסובב את כדור האבן.

הסבר: כדור הגרניט המוצק שוקל שש טונות, ובכל זאת ניתן לסובב אותו בכל כיוון על ידי דחיפה ביד.
כדור האבן "רוכב" על "שטיח" של מים זורמים.
שטח המים שעליהם רוכב הכדור הוא גדול, וכך גם לחץ לא גדול של מים מצליח להרים את כדור האבן בכמה מילימטרים.
הכדור "רוכב" על המים ללא חיכוך, מה שמאפשר את תנועתו.

בכל אופן, המסה הגדולה של הכדור עדיין מחייבת הפעלת כח.
ילד, או מבוגר, יצטרכו לדחוף בכח, ולאט לאט יתחיל הכדור לזוז ולשנות את כיוונו. משהחל הכדור לזוז יידרש כח רב כדי לעצור אותו.

להסבר מעמיק יותר לחצו כאן

תמונות מהקמת המוצג בחצר המוזיאון:


אגן האבן
אגן האבן שבתוכו מונח הכדור.
הכדור מורם ע"י מנוף
הכדור מונף באוויר על ידי המנוף.
הכדור מונח באגן
מניחים את הכדור בדיוק בתוך אגן האבן.
פיטר דוחף את הכדור
דחיפה קטנה ועדינה, ו-
פיטר מסובב את הכדור
פרופ' הילמן מסובב את הכדור ללא מאמץ.

נוצר בתאריך: 30/04/08
עודכן בתאריך: 17/01/11