Skip to main content
header

מבט אל החלל

מעטים הם המראות בטבע המסוגלים לעורר השראה כשמי לילה זרועי כוכבים. לאורך ההיסטוריה האנושית היו גרמי השמיים מושא לסקרנות וליראה.

הטלסקופ שינה את האופן בו אנו מבינים את החלל ואת גופי השמים. עם התפתחותו, התפתחה גם הבנתנו את היקום בו אנו חיים. כיום איננו מסתפקים בצילומים מרחוק אלא שולחים כלי רכב חלליים המגיעים לכל רחבי מערכת השמש. טלסקופי חלל מסייעים בידינו לראות פרטים קטנים ורחוקים יותר ואף לצלם תמונות בסוגי קרינות שאינן חודרות מבעד לאטמוספירה.

בתערוכה "מבט אל החלל" מוצגים צילומים של  גופים שמימיים לפי גודלם ומפרספקטיבות שונות. חלקן, תמונות שצילמו כלי מחקר של סוכנויות חלל, ואחרות, תמונות שצילמו אנשים המחפשים את היופי לצד העניין.

לצד גרמי השמים, מוצגות בתערוכה אבני דרך בהתפתחות ההיסטורית של חקר והבנת החלל כסדרה של מהפכות, החל מימי גליליאו גליליי ועד היום.
נוצר בתאריך: 26/02/15
עודכן בתאריך: 14/04/16