Skip to main content

מסע בין חישובים - אירוע חנוכה 2006

התערוכה ירדה בסוף פברואר 2007

בימינו, כל ילד יכול לגלות את התוצאה של תרגילי חשבון ארוכים כגון 78561 כפול 627317 בשניות ספורות, באמצעות שימוש במחשבוני כיס אלקטרוניים או במחשבים.
אך כיצד עשו זאת בעבר? כיצד חישבו חישובים מסובכים לצרכי מסחר, בנקאות, מחקרים מדעיים וכו'?

מחשבון קורטה
מחשבון "קורטה", מתוך האוסף של פרופ' שאול לדני

בתערוכה זו מוצגות מכונות חישוב מכניות ששימשו לפני העידן האלקטרוני.
מכונות אלו נעזרו בשיטות מתמטיות ומכניות לעריכת חישובים כגון חיבור, חיסור, כפל ועוד.

כבר לפני יותר מ-2000 שנה היה קיים כלי מכני לסיוע בחישוב.
כלי זה, שהוא מכונת החישוב הראשונה, הוא החשבונייה.

בהמשך, ובעקבות המצאת הלוגריתמים על ידי ג'ון נפייר במאה ה-17, נכנסו לשימוש לוח הלוגריתמים וסרגלי החישוב השונים.

מכונות החישוב הבאות היו מכונות מכניות, אשר הכילו מערכות מורכבות של גלגלי שיניים ותמסורות מכניות.

מחשבון שולחני
מחשבון שולחני,מתוך האוסף של פרופ' שאול לדני

בשנת 1642 המציא הצרפתי בלז פסקל מכונת חישוב שבאמצעות מערכת של גלגלי שיניים, הייתה יכולה לבצע פעולות פשוטות של חיבור וחיסור.

בשנת 1694 המתמטיקאי והפילוסוף הגרמני גוטפריד לייבניץ המציא מכונת חישוב לביצוע פעולת הכפל.

מתקן חישוב לילדים
מתקן חישוב לילדים,מתוך האוסף של פרופ' שאול לדני

בשנת 1834 הגה האנגלי צ'ארלס בבאג' את רעיון 'המכונה האנליטית', מכונת חישוב מורכבת ביותר שהייתה מסוגלת לקבל הוראות ולאגור נתונים. מכונה זו הייתה קפיצת מדרגה בטכנולוגיה של החישוב, ובבאג' המשיך לנסות לבנותה עד מותו ב-1871; אלא שהמשימה הייתה מעל ליכולת הטכנית של תקופתו.
המכונה האנליטית היא אב הטיפוס של המחשב המודרני, שהמשך פיתוחו חודש רק במאה ה-20, עם המצאת האלקטרוניקה.
המחשבים האלקטרוניים הראשונים נבנו בשנות הארבעים ועם התקדמות הטכנולוגיה והופעת המיקרו-אלקטרוניקה הפך המחשב לחלק מרכזי בחיינו.

סרגלי חישוב
סרגלי חישוב, מתוך האוסף של פרופ' שאול לדני

-------------------------------------------------------------------------------

מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד ירושלים שוכן מול כנסת ישראל ובסמוך למוזיאון ישראל ולקמפוס המדעי של האוניברסיטה העברית בגבעת רם.
פרטים נוספים בטלפון המוזיאון: 02-6544888.

נוצר בתאריך: 05/05/08
עודכן בתאריך: 17/01/11