Skip to main content
מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד ירושלים

נגד הזרם - תיאטרון דיון

הצגת התיאטרון נגד הזרם מעלה לדיון דילמות בנוגע להיבטים הסביבתיים והחברתיים של ייצור וצריכת חשמל. ההצגה מועלית בבתי ספר ברחבי הארץ לכיתות ז'-ט'.

תיאטרון דיון מאפשר חשיפה אטרקטיבית לנושא ומעורבות פעילה של התלמידים הצופים במהלך ההצגה.

 

שלושה אחים נפגשים אי שם בחוף דרומי, למרגלות דיונה שלחוף הים, שם הם צריכים לקבל החלטה מה לעשות עם הנחלה שקיבלו בירושה מהוריהם. עליהם לקבל החלטה משותפת פה אחד. כל אחד מהאחים מציג את עמדתו והקונפליקט ביניהם מתגלה.

יורם, האח הבכור, הוא איש עסקים הרואה לנגד עיניו את הדחיפות בגידול ייצור חשמל. הוא מעדיף את השיטה הנפוצה והיעילה לייצור חשמל – שריפת פחם.

אילנה, האחות האמצעית, היא אקדמאית העוסקת בתחום אנרגיות מתחדשות. אילנה מדגישה אף היא את הצורך בגידול ייצור החשמל אך מעלה גם את ההיבט האקולוגי הגלובלי של התחממות כדוה"א ותומכת בייצור חשמל ממקורות מתחדשים – השמש.

גבי, האח הצעיר, הוא מוזיקאי ופעיל סביבתי, שטוען כנגד האורח החיים הנהוג שבו צריכת החשמל, ובהתאם ייצור החשמל, גדלים כל הזמן. טענתו היא שעל הטבע יש לשמור ולא לנצל, והפתרון הנכון והאקולוגי הוא לצמצם את צריכת החשמל, מה שייתר את הצורך בתחנות כוח חדשות.

לאחר ששלושת האחרים מציגים את עמדתם, המנחה עוצר את ההצגה ומחלק את התלמידים הצופים לשלוש קבוצות וכל שחקן מצטרף לקבוצה כדי לגבש נימוקים למה אותו שחקן צודק.

לאחר גיבוש הנימוקים, השחקנים חוזרים לבמה ומציגים את תוצאות הדיון.

במידה ויש צורך, התלמידים מתחלקים שוב וממשיכים את הדיון.

בסוף ההצגה המנחה מסכם את ההצגה והדיון.

להזמנת ההצגה יש לפנות לאורנה אדל באימייל babyorna@yahoo.com 

קרדיטים

כתיבה: אורי ווייל ודוד רוזנברג

בימוי: אורי ווייל

הנחיה: מייקל מוריס

שחקנים: אביה ברוש, עידו ויסלר, עידן שירזי.

נוצר בתאריך: 08/03/10
עודכן בתאריך: 17/01/11