Skip to main content
תערוכות

על שמות התערוכה בשפות השונות

דברים בפתיחת התערוכה "בא בחשבון"
פרופ' שרה סטרומזה, האוניברסיטה העברית.

התערוכה "בא בחשבון", או בשמה האנגלי "פגוש את המתמטיקה" (Meet Math) היא ביטוי נדיר לשיתוף פעולה בין ישראלים לפלסטינאים, וביתר דיוק לשיתוף הפעולה המתמשך בין האוניברסיטה העברית בירושלים לבין אוניברסיטת אל-קודס.

כשנתקלתי לראשונה בהודעה על שיתוף הפעולה הנוכחי הופתעתי מההבדל שבין הכותרת העברית והערבית: הכותרת הערבית, التق بالرياضيات, תואמת את זו האנגלית, ואילו הכותרת העברית היא יצירה נפרדת. הרשו לי לנסות לגשר ביניהן.

השם העברי משחק ברבדים השונים של המילה "חשבון", המשמשת מאז ימי הביניים תרגום ל"אריתמטיקה". הופעתה הראשונה של המילה בתנ"ך (במדבר כ"א, 27), היא במשמעות גיאוגרפית: זהו שם בירתו של סיחון מלך האמורי, והביטוי "בואו חשבון" מופיע שם בהקשר של מלחמה. אך המלה מופיעה במקרא גם במקומות אחרים, למשל בספר קהלת (המיוחס במסורת היהודית לשלמה המלך), ובו היא חלק מבקשת הדעת בהקשרה האתי:

סבותי אני ולבי לדעת ולתור
ובקש חכמה וחשבון
ולדעת רֶשע כסל
והסכלות הוללות.
(קהלת ז' 25)

מבחינת אֶטימולוגית, המילה הערבית המקבילה ל"חשבון" אינה رياضيات (ריאצ'יאת) שבכותרת התערוכה, אלא حساب (חסאב). מלה זו מופיעה בקוראן פעמים רבות בהקשר של חישובי העתים ושל יום הדין. היא מתקשרת גם לאחד מתאריו של האל שהוא, כנאמר בסורה השביעית,"המהיר בחושבי החשבונות" (اسرع الحاسبين [קראן 62:7]).

בין הטריטוריאלי לבין האסכטולוגי משתרעת המתמטיקה רבת הפנים, על היבטיה האינטלקטואליים והמוסריים המנויים בקוהלת, יישומיה המדעיים, כמו באסטרונומיה, שעשועיה, כבמשחק השחמט, והיבטיה האסתטיים כבמוסיקה.

ההיסטוריוגרפיה הערבית מייחסת את הכנסת המתמטיקה ליוון העתיקה לפיתאגורס. הוא שפיתח אותה כשפה אוניברסאלית, הקשורה הן למוסיקה, הן לאתיקה הדתית. בעיני היסטוריוגרפים ערבים (כדוגמת אבן צאעד, הסופר האנדלוסי בן המאה הי"א), היה פיתאגורס תלמידו של שלמה המלך, וממנו קיבל את חוכמת המתמטיקה, "בגומחת התפילה של הנביאים" (مشكاة النبوة).

תערוכה זו היא הזמנה להצטרף לאלה שהמשורר חורחה לואיס בורחס תיארם, בשירו הלילה המחזורי, כ"תלמידיו הנלהבים של פיתאגורס". היא מזמינה אותנו לחֲבוֹר לשורת מחפשי השפה האוניברסאלית של המתמטיקה ולקהל פרשניה, למסע הדורות החוצה גבולות של דת, תרבות ומחיצות אתניות, מתוך תקווה עזה שתלמידיו של פיתאגורס הם שייבנו גשרים מעל תהומות אלה.

(פרופ' שרה סטרומזה היא סגנית הרקטור באוניברסיטה העברית, מרצה בחוג למחשבת ישראל ובחוג לשפה וספרות ערבית).

חזרה לדף התערוכה

נוצר בתאריך: 14/05/08
עודכן בתאריך: 17/01/11