Skip to main content

מתמטיקה באיור header

היצירה של המתמטיקאי היא כמו יצירתם של צייר או משורר. היא צריכה להיות יפה. כמו שהצבעים צריכים להיות בהתאמה זה לזה, כן צריכים הרעיונות המתמטיים לבטא הרמוניה מושלמת. יופי הוא העיקר - אין מקום למתמטיקה מכוערת… קשה להגדיר מה זה יופי מתמטי, אך יכולים לשאול מה זה יופי גם בתחומים אחרים. יתכן שאין אנו יודעים בדיוק מה אנו מבינים בשיר יפה, אך אין זה מונע מאתנו להכיר את היופי כאשר אנו קוראים שיר.
(הארדי, מתמטיקאי ופילוסוף אנגלי, 1877 - 1937)

על התערוכה

שאלות רבות נחשפו לפנינו בעת הצגת המתמטיקה במוזיאון המדע בירושלים: האם היא מדע בזכות עצמה אן שפתם של כל המדעים? האם המתמטיקאי מגלה את עולם המתמטיקה או שהוא ממציא אותו? איזה תפקיד ממלאת המתמטיקה בחברה וכיצד התפתחה במהלך ההיסטוריה?המאיירים המשתתפים בתערוכה השכילו להאיר לנו היבטים נוספים ,ואנו מודים להם שבחרו לאייר איורים יפהיפיים בהשראת המתמטיקה ,העוסקת רבות ביופי. בתערוכה תוכלו לפגוש את ביטויי היצירתיות שהניב שיתוף הפעולה בין אגודת המאיירים בישראל, המרכז לטכנולוגיה חינוכית (מטח) ומוזיאון המדע ע"ש בלומפילד ירושלים.
(מיה הלוי ,מנהלת מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד ירושלים)

אגודת המאיירים מברכת על שיתוף הפעולה הפורה עם מוזיאון המדע בירושלים ומט"ח בתערוכה ''מתמטיקה באיור". פרוייקט התערוכה אפשר למאיירים להתמודד עם נושא מורכב ומעניין שהחיבור בינו לבין האיור אינו מובן מאליו. המאיירים הצליחו ליצור עבודות מקסימות, מיוחדות ומעניינות שמשקפות את הנושא המורכב מזוויות שונות ומפתיעות. אנו מודים לכל המאיירים שהגישו את עבודותיהם לתערוכה.
(אילן נסים מוריה, יו''ר אגודת המאיירים בישראל, יעל שחר שריד, מנכ''ל אגודת המאיירים בישראל)

מרחב תחומי המתמטיקה נותן את ההזדמנות להביט בה מנקודות מבט שונות. התערוכה מביאה היבטים של אלו שאינם מתמטיקאים ומתחברים אל המתמטיקה בדרכם הייחודית.
ליוזמת התערוכה "מתמטיקה באיור" חברו מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד ירושלים ,אגודת המאיירים בישראל והמרכז לטכנולוגיה חינוכית (מטח) .מלכ"ר שבין יעדיו החינוכיים נמצא קידום החינוך המתמטי בישראל ,בעזרת מכלול של פעילויות בכל תחומי הוראת המתמטיקה.
(ד"ר שרה הרשקוביץ, ראש תחום מתמטיקה ,מטח)

נוצר בתאריך: 14/05/08
עודכן בתאריך: 19/01/11