Skip to main content

כמה כוכבים יש בשמיים?

למתבונן מכדור הארץ קשה מאד לקלוט, שאנחנו חיים בתוך יקום ענק.
כדור הארץ שייך למערכת השמש: כוכב אחד (השמש) ותשעה כוכבי לכת.
מערכת השמש נמצאת בגלקסיה, הקרויה "שביל החלב", והמכילה כ-100 מיליארד כוכבים (שמשות).
קרן אור הנעה מצד אחד של הגלקסיה אל צדה השני, תעבור את המרחק בכ-100,000 שנים. כלומר, המרחק בין שני קצות הגלקסיה הוא מאה אלף שנות אור. מערכת השמש מצויה כשלושים אלף שנות אור ממרכז הגלקסיה.
בעזרת טלסקופ ניתן לראות בבירור גלקסיות רבות. האומדן המקובל כיום הוא שישנן כ-200 מיליארד גלקסיות ביקום.
אם נניח שבממוצע יש בכל גלקסיה כ-100 מיליארד כוכבים. לפי אומדן זה, מספר הכוכבים ביקום הוא כ-20,000 מיליארד מיליארדים! 20,000,000,000,000,000,000,000 או 1022X2 כוכבים!
כיום חושבים שהגלקסיות הן החלק הנראה של היקום - את אורן ניתן לראות באמצעות טלסקופים. אבל ישנו חומר רב ביקום אותו לא ניתן לראות כלל. יש הטוענים שחומר זה, הנקרא "החומר האפל", מהווה תשעים אחוז מכלל החומר ביקום.
קשה לתפוס את ממדי היקום - האומדן הוא שקוטר היקום הנראה הוא כ-93 מיליארד שנות אור.

מה ההבדל בין כוכב לבין כוכב לכת?

ההבדל הוא מהותי. בכוכב מתרחשים תהליכים גרעיניים, ההופכים אותו למקור של אור ושל חום. כוכבי הלכת והירחים מוארים על ידי הכוכב.
מה הגורם להבדל שביניהם? הגודל. אם כוכב לכת "צדק" היה גדול פי 80 מגודלו העכשווי, היו מתחילים להתרחש בו תהליכים גרעיניים, והוא היה הופך לכוכב.

מערכת השמש

במערכת השמש כוכב אחד, כלומר, מקור אחד של אור וחום - השמש. השמש מכילה 99.9% מכלל כל החומר שבמערכת השמש.
ויש במערכת השמש גם כוכבי לכת וירחים.
עבורנו השמש היא יחידה ומיוחדת, אך, למעשה - יש ביקום מיליארדים של כוכבים הדומים לה בגודלם.
השמש נראית לנו גדולה ובולטת, ובכל זאת קשה לנו לתפוס את ממדיה האמיתיים. הקוטר של השמש גדול פי 109 מזה של כדור הארץ. הנפח שלה הוא למעלה מפי מיליון מזה של כדור הארץ. כמות החומר שבשמש גדולה פי יותר מ-300,000 מזו של כדור הארץ.
במערכת השמש ישנם תשעה כוכבי לכת ויותר ממאה ירחים. ירחים מתגלים כל העת בעקבות השיפור הגדול באיכות הטלסקופים, ובזכות החלליות, שכבר הגיעו אל כל כוכבי הלכת למעט פלוטו. חלק מהירחים שהתגלו באחרונה הם בעלי קוטר של קילומטרים ספורים בלבד.
כוכב הלכת הגדול ביותר הוא צדק, שיש בו פי 330 יותר חומר מאשר בכדור-הארץ. צדק הוא כוכב לכת גזי, שמתחוללות בו סופות אדירות. חלקן מתרחשות כבר מאות בשנים.
לכל אחד מכוכבי הלכת מאפיינים ייחודיים לו. יחד עם זה, ניתן לחלק את כוכבי הלכת לשתי משפחות, שבכל אחת מהן מסודרים כוכבי הלכת על פי מרחקם מן השמש - מן הקרובים לרחוקים: במשפחה הראשונה, כוכבי הלכת ה"ארציים" - כוכב חמה, נוגה, כדור הארץ ומאדים. במשפחה השניה, כוכבי הלכת הגזיים הגדולים - צדק, שבתאי, אורנוס ונפטון. פלוטו הוא כוכב לכת יוצא דופן, שאינו שייך לאף אחת מן המשפחות הללו.
היום מקובל לחשוב שהשמש וכוכבי הלכת נוצרו בתהליך אחד, שהתרחש לפני כ-4.6 מיליארדי שנים.

בחזרה למאדים

נוצר בתאריך: 16/10/08
עודכן בתאריך: 27/10/16