Skip to main content
תערוכות

מדריך למטייל במערכת השמש

יוצאים לטיול במערכת השמש שלנו? הנה כמה דברים שכדאי לדעת על השמש והפלנטות שלה:

השמש

השמש נמצאת במרכז מערכת השמש.
קוטר: 1,392,000 קילומטרים.
סיבוב סביב צירה: בקו המשווה - 27 יום וקרוב לקטבים - 32 יום!
טמפרטורה: הטמפרטורה על פני השמש מגיעה ל-6000 מעלות, ובתוך גרעינה הטמפרטורה מגיעה ל-14 מיליון מעלות!
מסה: פי 330,000 מזו של כדור הארץ.
מהירות מילוט: 620 קילומטר/שניה על פני השמש, 42.5 קילומטר/שעה במרחק מסלולו של כדור הארץ. מסקנה: הימלטות מכוח הכבידה של כדור הארץ אינה הימלטות ממערכת השמש.
זהירות! אסור לצפות בשמש ללא הגנה של מסננים מיוחדים.

כוכב-הלכת חמה (מרקורי)

הקפה סביב השמש (שנה): 88 ימי ארץ.
סיבוב סביב צירו: 59 ימים.
יממה: צרוף של הסיבוב סביב צירו להקפה סביב השמש גורם לכך שבין צוהרי יום אחד לצוהרי היום הבא חולפים כששה חודשים של כדור הארץ.
קוטר: 4,880 קילומטרים.
מסה: 0.05 ביחס למסה של כדור הארץ.
עוצמת כבידה: 0.38 ביחס לכוח המשיכה על פני כדור הארץ.
מהירות מילוט: 4.3 קילומטר/שניה.
אטמוספירה: כל כך דלילה - עד כדי קושי לקרוא לה אטמוספירה.
לחץ אטמוספירי: כמעט אין
טמפרטורה: 430+ ביום למינוס 180 בלילה.
הפרש זה של 610 מעלות הוא הגבוה ביותר בכל מערכת השמש
קרינה: חזקה מאד בגלל הקרבה לשמש.
ירחים: אין.

כוכב-הלכת נוגה (ונוס)

קרוי כך בשל זוהרו הרב הנראה בשמי כדור הארץ, בהם נוגה הוא גרם השמים בעל עוצמת ההארה הגדולה ביותר אחרי השמש והירח.
סיבוב סביב צירו: 243 ימים, בכיוון הפוך לזה של כוכבי הלכת האחרים.
הקפה סביב השמש: 224 ימים. השנה קצרה מן הסיבוב סביב צירו.
יממה: 117 ימי ארץ. השמש זורחת במערב ושוקעת במזרח.
קוטר: 12,100 קילומטרים - קרוב מאד לקוטר של כדור-הארץ.
מסה: 0.96 מהמסה של כדור הארץ.
עוצמת כבידה: 0.91 ביחס לכוח המשיכה על פני כדור הארץ.
מהירות המילוט: 10.4 קילומטר/שניה.
אטמוספירה: 97% פחמן דו-חמצני, 3% חנקן.
לחץ אטמוספירי פי 90 מכדור-הארץ
טמפרטורה: 460 מעלות צלזיוס.
ירחים: אין.

כוכב-הלכת ארץ

כוכב-הלכת בו אנו חיים.
יום: 24 שעות
שנה: 365 ורבע ימים
קוטר: 12,750 קילומטרים.
מסה: 1.
כבידה: 1.
מהירות המילוט: 11.2 קילומטר/שניה.
פני שטח: 71% מפני השטח מכוסים במים, והשאר קרקע מוצקה.
עוצמת כבידה: 1.
אטמוספירה: 78% חנקן, 21% חמצן.
לחץ אטמוספירי: 1.
טמפרטורה: 15 מעלות צלזיוס בממוצע.
ירחים: אחד.

כוכב-הלכת מאדים (מארס)

צבעו האדום בא לו מסלעיו העשויים מתחמוצת ברזל
סיבוב סביב צירו (יום): 24 שעות ו-37 דקות
הקפה סביב השמש (שנה): 687 ימים
קוטר: 6800 קילומטרים.
מסה: 0.11 מזו של כדור הארץ.
פני שטח: סלעיים: העמק העמוק ביותר וההר הגבוה ביותר במערכת השמש.
עוצמת כבידה: 0.38 ביחס לזו של כדור הארץ.
מהירות מילוט: 5 קילומטר/שניה.
אטמוספירה: 95% פחמן דו-חמצני, 2.7% חנקן, 1.6% ארגון, 0.13% חמצן.
לחץ אטמוספירי: 1 חלקי 150 מזה של הלחץ בפני הים של כדור הארץ.
טמפרטורה: בין מינוס 130 ל-17 מעלות.
ירחים: שניים קטנים - פובוס ודיימוס.

כוכב-הלכת צדק (יופיטר)

הגדול מבין כוכבי הלכת של מערכת השמש. כוכב לכת גזי עשוי בעיקר ממימן. יש לו טבעות.
סיבוב סביב צירו (יום): 9 שעות ו-55 דקות.
הקפת השמש (שנה): 11.86 שנים.
קוטר: 143,000 קילומטרים.
מסה: פי 318 מזו של כדור הארץ.
עוצמת כבידה: פי 2.53 מכוח המשיכה של כדור הארץ על פניו.
מהירות המילוט: 61 קילומטר/שניה.
ירחים: 39. הגדול שבהם גנימד הוא הירח הגדול ביותר במערכת השמש. בירח אירופה יש כנראה אוקיינוס של מים נוזלים מתחת למעטה קרח.
טמפרטורה: בראשי העננים - מינוס 130 מעלות צלזיוס.

כוכב-הלכת שבתאי (סאטורן)

כוכב הלכת המפורסם בטבעות המקיפות אותו, שהן המרשימות והגדולות במערכת השמש. כוכב לכת גזי.
סיבוב סביב צירו (יום): 10 שעות ו-39 דקות.
הקפת השמש (שנה): 29.46 שנים.
מסה: פי 95 מכדור הארץ.
קוטר: 120,536 קילומטרים.
עוצמת כבידת פני השטח: 1.09 ביחס לכדור הארץ.
מהירות מילוט: 37 קילומטר/שניה.
טמפרטורה: מינוס 176 מעלות
ירחים: שלושים. הגדול שבהם, טיטן, גדול מכוכב הלכת חמה, ויש בו אטמוספירה.

כוכב-הלכת אוראנוס

גם לו יש כמה טבעות. נטוי סביב צירו באופן שישנן תקופות ארוכות בהן אחד הקטבים פונה אל השמש בעוד שהקוטב השני נמצא בחושך.
סיבוב סביב צירו: 17.3 שעות, בכיוון מנוגד ליתר כוכבי הלכת.
הקפה סביב השמש: 84 שנים.
מסה: 14.5 פעמים כדור הארץ.
קוטר: 51,000 קילומטרים.
עוצמת כבידת פני שטח: 0.91 מזו של כדור הארץ.
מהירות מילוט: 22.4 קילומטר/שניה.
ירחים: עשרים.

כוכב-הלכת נפטון

כוכב לכת גזי שעליו מתחוללות רוחות חזקות. יש לו טבעות.
סיבוב סביב צירו: 17 שעות וחמישים דקות.
הקפה סביב השמש: 165 שנים.
מסה: 17.3 פעמים זו של כדור הארץ.
קוטר: 49,200 קילומטרים.
עוצמת כבידת פני שטח: 1.16 פעמים זו של כדור-הארץ.
מהירות המילוט: 25.4 קילומטר/שניה.
טמפרטורה: מינוס 200 מעלות.
ירחים: שמונה. אחד מהם טריטון, הוא מהירחים הגדולים של מערכת השמש, ויש בו אטמוספירה. הטמפרטורה שלו מגיעה למינוס 230 מעלות צלזיוס.

כוכב-הלכת פלוטו

כוכב הלכת הקטן ביותר במערכת השמש והקר ביותר. יש המשייכים את פלוטו למשפחת השביטים.
סיבוב סביב צירו: 6 ימים, 9 שעות ו-18 דקות. כיוון הסיבוב הפוך לכיוון הרגיל.
הקפת השמש: 248 שנים.
קוטר: 13,200 קילומטרים.
מסה: 0.002 ממסת כדור הארץ.
אטמוספירה: מאד דלילה. מורכבת בעיקר מגז מתאן.
ירחים: אחד, כרון, שדומה בגודלו לפלוטו וקרוב אליו. מרחקו מפלוטו הוא 19,000 קילומטרים. פלוטו וכרון נעולים פנים אל פנים בהקפתם ההדדית.
כבידת פני השטח: 0.05 מכבידת פני השטח של כדור הארץ.

רוצים לדעת עוד על מערכת השמש...:

עוד על מערכת השמש - "סנונית בחלל" 
Views of the Solar System

בחזרה למאדים

נוצר בתאריך: 16/10/08
עודכן בתאריך: 17/01/11