Skip to main content
תערוכות

להפוך את מאדים לכדור-הארץ?

חליפות חלל, חממות, מכלולי מגורים - כל אלה הן דוגמאות להפיכה של סביבות מאדימיות קטנות ומוגדרות לדומות לסביבות של כדור הארץ.
יש מי שחולמים לחולל במאדים שינויים מקיפים ורחבים הרבה יותר. הם חושבים שאפשר לשנות מן הקצה אל הקצה את הסביבה המאדימית כך שתדמה לסביבות ארציות.
טרה-פורמינג - terraforming - זה שם המשחק. טרה - terra - שמו הלטיני של כדור-הארץ. פורמינג - forming - יוצרים. טרה-פורמינג - יוצרים מחלקים גדולים של מאדים, ואולי מכולו, "אח תאום" של כדור הארץ, הדומה לו בתנאים השוררים בו. טרה-פורמינג במאדים משמעו לגרום לכוכב להתחמם, לשנות את הרכב וצפיפות האטמוספירה שלו ולהפוך אותו לראוי למגורי אדם בלי חליפות לחץ ומכלולי מגורים.

מי שתומך בטרה-פורמינג רוצה להפוך את מאדים למקום בו אנשים יוכלו לחיות תקופות ממושכות, אולי כל חייהם. יש המדגישים את העובדה שכדור-הארץ הולך ומתמלא באנשים - אנו קרובים למצב של התפוצצות אוכלוסין, מצב בו המשאבים בכדור הארץ לא יוכלו עוד להזין ולכלכל אותנו. על כן, טוענים רבים, יש לבנות מושבות בחלל, וליישב בהן בני-אדם בתנאים הנוחים ביותר. יש החושבים שאחרת אין כל הצדקה להשקיע משאבים רבים במסעות למאדים.

לעומתם, מתנגדי הטרה-פורמינג במאדים טוענים, שאסור לנו לנסות ולהפוך את מאדים למשהו אחר - פעולות מקיפות כאלה עלולות להזיק, והן ביטוי ליוהרה אנושית בלתי מוסרית. לתפיסתם, רצוי וראוי יותר להכיר את מאדים כפי שהוא, ולנסות ליישב אותו תוך התחשבות בתנאים הקיימים בו. יש המדגישים שפעולות האדם כבר הרסו לא מעט סביבות בכדור-הארץ, למשל בדמות זיהום אוויר ומקווי מים, ואפילו שכבת האוזון המגינה עלינו מפני חלק מן הקרינה העל-סגולה המגיעה אלינו מן השמש היא כבר לא מה שהייתה… לתפיסתם, יש ללמוד לקח מן הנזקים שכבר הבאנו על הכוכב שלנו ולא לגרום ליותר ויותר נזקים ברחבי מערכת השמש.

בחזרה הביתה - למאדים

נוצר בתאריך: 16/10/08
עודכן בתאריך: 17/01/11