Skip to main content
תערוכות

מאדים בתרבות

מאדים ונוגה מאוהבים

מאדים מצית את הדמיון כבר אלפי שנים. היוונים והרומאים קראו לו על שם אל המלחמה מרס בשל צבעו האדום.
כוכב לכת נוסף שמשך את תשומת ליבם של הקדמונים הוא נוגה - כוכב לכת הבולט בזוהרו. הם קראו לו ונוס על-שם אלת האהבה.
מרס וונוס הוא שמם הלועזי של מאדים ונוגה.
במיתולוגיה היוונית-רומית מסופר על יחסי האהבה-שנאה בין מרס, אל המלחמה, לבין וונוס, אלת האהבה. לפי המיתולוגיה הרומאית לזוג היו שני בנים - דיימוס (זוועה) ופובוס (אימה). שני הירחים של מאדים נקראים על שמם.
במהלך הדורות הפכו ונוס ומרס למייצגים של המין הנשי והמין הגברי בכללם. 
, סמלה של האלה היפה, הדומה בצורתו למראת יד, היא סמלן של הנשים. ו-, הסמל של אל המלחמה, הדומה למגן ולחנית היה לסמלם של הגברים.
בימינו השתמש הסופר ג'ון גריי בדימוי הקדום, וכתב סדרה של ספרים על יחסי נשים וגברים. הראשון שבהם נקרא: "גברים ממאדים ונשים מנוגה".

אנשים ירוקים קטנים

כיצד נולדה האגדה של חייזרים ממאדים שיש להם תרבות מפותחת?
הכל החל בפעילותו של האסטרונום פרסיבל לואל, שצייר מפות מפורטות של פני מאדים על סמך תצפיות שערך, בעזרת טלסקופ, בשנים 1916-1896. במפות שצייר לואל מופיעה רשת מסועפת של תעלות שנראית כאילו נבנתה על ידי יצורים בעלי יכולת טכנולוגית גבוהה. המדענים של היום סבורים שלואל ראה את התעלות הללו בשל תעתוע ראיה. לואל שיער כי לאנשי מאדים יש בעיית מים חמורה, והם בנו מערכת תעלות באורך של אלפי קילומטרים כדי להעביר מים מן הקטבים אל קו המשווה.
מחקריו של לואל השפיעו הן על אנשי מדע, והן על סופרים ויוצרי סרטים.
ב-1898 פרסם הסופר ה.ג'.ולס את ספרו "מלחמת העולמות". בספר תוארו היצורים ממאדים כמבחילים למראה. הם פלשו לכדור-הארץ במגמה להרוס ולהרוג, אך הובסו ברגע האחרון.
סיפור העלילה עובד לתסכית רדיו ב-1938, ושודר ברחבי ארה"ב, בליל כל הקדושים. התסכית גרם לתגובה היסטרית - אנשים רבים ברחו מבתיהם וחיפשו מחסה מהחייזרים העויינים...
"מלחמת העולמות" לא היה ספר המדע הבידיוני היחיד אודות חייזרים - מבול של ספרים וסרטי קולנוע סיפרו על מפגשים בין אנשי מאדים לאנשי כדור-הארץ. לעיתים תוארו היצורים כמאיימים ועויינים, ולעיתים כיצורים שואפי שלום, בעלי מעלות טובות שבני האדם יכולים אך לשאוף אליהן. אחד הספרים תיאר את החייזרים כיצורים ירוקים קטנים, ודימוי זה דבק בחייזרים ממאדים עד עצם היום הזה.

בחזרה למאדים

נוצר בתאריך: 16/10/08
עודכן בתאריך: 17/01/11