Skip to main content
header

מנוף לגילוי

כשמשפחה נכנסת לתערוכה שבאגף הילדים, קשה לדעת מאיפה להתחיל.

התערוכה אמנם מיועדת לילדים בגלאי 9-3, אבל מושכת את כל המשפחה להפשיל שרוולים ו... לעבודה.

התערוכה "מנוף לגילוי" מזמינה אותנו להפעיל מכונות פשוטות ולבדוק את יעילותן.

מכונות פשוטות כמו המנוף, הבורג והגלגלת מדגימים עקרון פשוט: היתרון המכני.

ע"י הגדלת הדרך, אנחנו יכולים להפיק יותר עבודה מהכוח שיש לנו. הכפית, ידית הדלת ומנוף להרמת משאות – כולם מנופים.

כשמשפחה נכנסת לתערוכה שבאגף הילדים, קשה לדעת מאיפה להתחיל.

התערוכה אמנם מיועדת לילדים בגלאי 9-3, אבל מושכת את כל המשפחה להפשיל שרוולים ו... לעבודה.

התערוכה "מנוף לגילוי" מזמינה אותנו להפעיל מכונות פשוטות ולבדוק את יעילותן.

מכונות פשוטות כמו המנוף, הבורג והגלגלת מדגימים עקרון פשוט: היתרון המכני.

ע"י הגדלת הדרך, אנחנו יכולים להפיק יותר עבודה מהכוח שיש לנו. הכפית, ידית הדלת ומנוף להרמת משאות – כולם מנופים.

למרות ההבדל בגודל ובצורה כולם פועלים על פי אותו עקרון.

עקרון משותף פועל גם במערכת הגלגלות שעל סיפון אנייה ובגלגלות שבמוצג "מעלית הגלגלות".

במרכז החלל מתנשא המוצג "כדורים וכוחות" – גולת הכותרת של התערוכה. כאן בעזרת מכונות שונות מעלים הילדים כדורים במספר תחנות הפעלה.

סביבות הגילוי השונות מלוות בכתוביות - משפטי גילוי שילדים אמרו או יכולים להגיד בזמן הפעלת המוצג, לדוגמא:

"מסובבים את המדחף מבלי לגעת בו" (גלגל מניע גלגל) "לכל פינה זוית אחרת ומספר ההשתקפויות בה שונה".

התערוכה מתוכננת במיוחד עבור קבוצות של ילדים צעירים, אבל נופתע מאוד אם ילדים בוגרים יותר, ואפילו בני נוער ומבוגרים, לא ידחפו לפעמים הצידה את הילדים הצעירים ויצטרפו בעצמם לחגיגה!

נוצר בתאריך: 26/05/09
עודכן בתאריך: 02/01/12