Skip to main content

תערוכת אקוורלים של הצייר יורם דיאמנט

יורם דיאמנט: הציורים | יורם דיאמנט: אחד שהם שניים ושניים שהם אחד

דפנה נאור - על התערוכה:

לא באקראי מוצגות עבודותיו של יורם דיאמנט על קירותיו של מוזיאון המדע. אכסניה זו ראויה ביותר לעבודות אלה מפני שכולן עוסקות בהיבטים מדעיים של המציאות: מבנה התא וחלוקתו, תכונות של חומרים ואובייקטים, התחברות מבנים וצורות, שאלות על מהותם של הזמן והתנועה, חוקי יסוד ועקרונות מתמטיים.
ואולם, בעוד שעמיתיו המדענים שואפים להאיר את העולם בדרך אמפירית של תצפיות, ניסוי ותעייה, מנסה יורם דיאמנט לתאר את העולם ולבחון את מהות הדברים בשפת הציור: אקוורלים מרומזים, מונו כרומיים, עתירי שכבות - נוצרי סוד.

לכאורה זו גישה אינטלקטואלית המנסה, ע"י הצגה ויזואלית, לתת הסברים רציונאליים שיטתיים למבנה העולם. בפועל, מי שמגייס בתוכו מעט אנרגיה לבחון את הציורים ולקרוא אותם בסבלנות, נוכח כי ככל שהמבט חודר אל ההארה הפנימית של שכבות הציור, אל מקורות ההשראה, מתעצמת הפליאה מנפלאות תהליכי הטבע והיקום.

מעניין, שלאורך תולדות האמנות, ניתן לנקוב בשמותיהם של אמנים בודדים שעסקו בנושאים הלקוחים מעולם המדע. כמה רבים האמנים שנתנו ביטוי לחוויה הדתית, שתעדו אירועים היסטוריים, שהנציחו דמויות של מנהיגים, של אנשי שלטון ושררה, שנתנו ביטוי לעמדות פוליטיות-חברתיות, ובעשור האחרון הפנו מבט סקרן אל עבר הזר, השונה וה"אחר". אין ספור אמנים התרגשו מיופיו של נוף, משלמותו של גוף האישה וביטאו זאת על גבי בד הציור. ורק אצל מעטים בולטת תשוקת הדעת אל נושאים שהם בתחום מדעי הטבע, והם מתייחסים אל מהותו של העולם. בולט, ראשון וייחודי היה איש הרנסנס לאונרדו דה וינצ'י. את מקומו בהיסטוריה של התרבות קנה לא רק כצייר אלא גם כפסל, אדריכל, חוקר האנטומיה של גוף האדם, מהנדס, מתמטיקאי ופילוסוף. כך למשל, ברישום הנודע "האדם הוויטרובי" המחיש כיצד ניתן לתאר את גוף האדם כמערכת של יחסי גדלים ומידות.

האם ניתן במחווה של צניעות לומר כי התנהלותו של דיאמנט במחוזות האמנות היא כאיש רנאסנס? שהרי גם הוא, במקצועו הוא אדריכל עתיר ניסיון, ובתחומי ההתעניינות שלו הוא חובר תחומים נרחבים במחשבה המדעית.

ואשר לאופן הביטוי האמנותית. מעניין שדווקא אדריכלים, בעבר, ואפילו כיום בעידן ההדמיה הממוחשבת, נוהגים להציג את הצעותיהם ע"י רישומי אקוורל. משיכות המכחול בצבעי מים שקופים, גוונים עשירים של כתמי צבע, מבע זוהר או לחילופין מסתורי של האור, מקנים לדרך עבודה זו איכות מיוחדת. אמצעי העבה זה, התובע מידה רבה של שיקול דעת ומיומנות, מדגיש גם בציוריו של דיאמנט, חיוניות, פשטות ורהיטות.

בדרכו הצנועה פותח דיאמנט בפנינו צוהר נוסף אל חקר סודות החיים.

דפנה נאור


בחזרה לדף התערוכה הראשי

נוצר בתאריך: 23/10/08
עודכן בתאריך: 14/11/12