Skip to main content
תערוכות

"לתפור" תרופה לחולה

צפוי שהמיפוי והריצוף של הגנום (מכלול הגנים) של האדם יניב מידע מפורט אודות עשרות אלפי גנים. מידע זה ישפיע על הרפואה הרבה לפני שימומשו אפשרויות שמרבים לדון בהן, כגון ריפוי גני.

חברות רבות לייצור תרופות מתעניינות, למשל, בהשוואה בין ד.נ.א של חולים שמגיבים היטב לתרופה מסוימת לבין ד.נ.א של חולים שאינם מגיבים היטב לתרופה זו. השוואות כאלה יכולות להוביל לתעודות-זהות גנטיות, אשר ישמשו בסיס לחיזויים - לדוגמה, מי עלול לסבול מתופעות לוואי חמורות של תרופות מסוימות, או מי יפיק תועלת מרובה מתרופה אחת, אך לא מתרופה אחרת. בסופו של דבר, "גנטיקה תרופתית" כזו עשויה להוביל למרשמי תרופות ה"תפורים" לחולה מסוים.

פיטר גודפלואו, סגן נשיא בכיר למחקר המתמקד בגילוי תרופות חדשות בחברת התרופות גלקסו-סמית'-קליין, אומר: "במחקר בגנטיקה תרופתית טמונות אפשרויות לקדם את הקצאתן של תרופות לחולים שסביר שיפיקו מהן את התועלת המרובה ביותר."

גודפלואו מנהל מחקר אודות גנים שמשפיעים על הסיכוי לפתח מחלות נפוצות כגון אסתמה, מחלות לב, סרטן ודלקת המפרקים.

פרוייקט עכשווי אחד קשור בתרופה אשר יכולה לסייע ללוחמה בנגיף האיידס. תרופה זו משבשת את התרבות הנגיף, והיא יכולה גם לגרום לתופעות לוואי חמורות, שהן קטלניות בכחמישה אחוזים מן החולים.
בחברת גלקסו-סמית'-קליין חוקרים למי הסיכוי הגבוה ביותר לסבול מתופעות לוואי אלה. הממצאים הראשונים, שפורסמו בשנת 2002, מרמזים על כך שאפשר לזהות אנשים אלה באמצעות דגם ייחודי של גנים שהם נושאים. אחוז קטן בהרבה מאלה שהתרופה אינה כה מזיקה להם נושאים דגם גנים זה.

"חברות תרופות כבר מבצעות בדיקות גנטיות במסגרת הניסויים הנערכים בתרופות חדשות, כדי לחזות את תגובותיהם של החולים לתרופות אלה. בסופו של דבר, מידע זה יידרש כדי להגן על אנשים מפני קבלת תרופה שלא סביר שתעזור להם."
ג'ון בל, פרופסור לרפואה קלינית, בעל הקתדרה על שם נַפילד, אוניברסיטת אוקספורד


בחזרה לדף התערוכה הראשי

נוצר בתאריך: 27/10/08
עודכן בתאריך: 17/01/11