Skip to main content
תערוכות

רשת חדשה של חיים

עכשיו, משבידינו שטף כה אדיר של מידע, פרי מאמצי הריצוף, כיצד ניתן לארגן מידע זה ולהפוך אותו לזמין למי שזקוק לו?

זהו אתגר חשוב לביולוגיה של המאה ה-21, ופתרונו דורש דרכים חדשות לארגן מאגרי נתונים, פיתוח של תוכנות ייחודיות, ושיתוף פעולה מדעי בינלאומי.

דוגמה פורצת-דרך לכל אלה היא רשת ה"ביואינפורמטיקה של גידולים חקלאיים בבריטניה" - הקְרוֹפנֶט.

קרופנט נוסדה בשנת 1996, והיא מתבססת על שישה פרוייקטים המתבצעים בארבעה מוסדות מחקר בריטיים: המכון למחקר של שטחי מרעה ולמחקר הסביבה באבריסווית', מרכז ג'ון אינס בנורוויץ', המכון הסקוטי למחקר של גידולים חקלאיים שבדנדי והאוניברסיטה של נוטינגהם.

מטרת הקרופנט היא להפוך את הרצפים של ד.נ.א בצמחים חקלאיים לזמינים חינם באינטרנט, ולפתח תוכנות שייקלו את ההשוואה בין רצפי הד.נ.א של צמחים שונים. כרגע יש בקרופנט מידע אודות שעורה, דוחן, כרוב, עשבי מרעה והתודרנית הלבנה, צמח ממשפחת המצליבים שנחקר רבות. התוכניות של קרופנט לעתיד כוללות פיתוח מאגרי המידע המתמקדים בדגנים ובתפוחי אדמה, והגדלת הזמינות של של הנתונים גם לחוקרים שאינם יכולים להוריד למערכות המחשב שלהם את התוכנות הדרושות כדי להשתמש במאגרי הנתונים בשלמותם. בעוד הטיפול הגנטי בצמחי מאכל שנוי במחלוקת ברוב מדינות העולם, הנתונים בקרופנט יזרזו את ההשבחה של יבולים גם בשיטות שגרתיות יותר.

בפרוייקטים כאלה ביססו עקרונות חדשניים של הצגת נתונים וניתוחם. עקרונות אלה מאפשרים את ההפצה של מידע חיוני למדענים ברחבי העולם. היישום של עקרונות אלה לטיפול במידע אודות רצפי הד.נ.א של יצורים אחרים יביא תועלת ניכרת לחקלאות ולרפואה, ואף למחקר המדעי הבסיסי, כגון מחקר האבולוציה.


בחזרה לדף התערוכה הראשי

נוצר בתאריך: 23/10/08
עודכן בתאריך: 17/01/11