Skip to main content
תערוכות

אמנות הריצוף

הגילוי של מבנה ותפקוד הד.נ.א הבהיר ששתי המולקולות החשובות באמת בתאים חיים - חומצות גרעין (ובהן ד.נ.א) וחלבונים - הן שרשרות ארוכות של תת יחידות פשוטות. לתת היחידות הללו מבנה תלת ממדי מורכב מאוד, אך דווקא לסדר של התת יחידות חשיבות רבה במיוחד.

בשנת 1958 פרידריך סנגר קיבל פרס נובל בכימיה עבור הפיתוח של שיטה לקביעת הרצף של חומצות אמינו בחלבונים. בשנת 1962 הוא הצטרף למעבדה החדשה לביולוגיה מולקולרית בקיימברידג', שבחסות המועצה הבריטית למחקר רפואי. כאן, הוא הֵסב את גאונותו בכימיה לפיצוח הרצפים הארוכים במיוחד של בסיסים בחומצות גרעין. הקוד הגנטי היה ידוע, בעיקרון, אך כיצד קוראים קוד שלם של יצור חי?

קבוצתו של סנגר פיתחה סוללה שלמה של שיטות לריצוף (פיצוח רצף הבסיסים) של הד.נ.א. הם החלו בשנת 1977 בריצוף הד.נ.א בן 5,000 זוגות הבסיסים של נגיף זערורי. אחר כך, ריצפו את הד.נ.א בן 16,000 זוגות הבסיסים שבמיטוכונדריה, תחנות הכוח התאיות. לבסוף, הם ריצפו את 48,000 זוגות הבסיסים שבד.נ.א של הנגיף לַמדה, נגיף גדול יחסית התוקף חיידקים. בשנת 1982, משסיימו לרצף את הד.נ.א של נגיף זה, סנגר וקבוצתו כבר פיתחו את כל השיטות המשמשות לריצוף ד.נ.א של יצור חי. שיטות אלה שימשו בשנות התשעים של המאה העשרים לריצוף הגנום (מכלול הגנים) של האדם.

היה זה אך הולם שהרבה מעבודת ריצוף גנום האדם בוצעה אף היא בקיימברידג', במכון סנגר שבהנהלתו של סֶר ג'ון סלסטון (ובחסות קרן וולקם והמועצה הבריטית למחקר רפואי). מכון זה היה אחד ממוסדות המחקר שהשתייך למאמץ ה"ציבורי" (הלא מסחרי), בו נטלו חלק שש מדינות, למפות ולרצף את כל הגנום של בני אדם.

"כעת בכוונתי ללטש סופית את ריצוף הד.נ.א של תולעים, פרוייקט אשר הוזנח באחרונה בשל העיסוקים האחרים שלנו."
סֶר ג'ון סלסטון, זמן קצר אחרי ההכרזה על השלמת טיוטת ריצוף גנום האדם בשנת 2000.


בחזרה לדף התערוכה הראשי

נוצר בתאריך: 23/10/08
עודכן בתאריך: 17/01/11