Skip to main content
תערוכות

מתגי הפעלה תאיים

ידיעת המבנה של הגנים היא עניין אחד, אבל גילוי יחסי הגומלין בין הגנים השונים היא עניין מורכב בהרבה. לו ידענו, למשל, כיצד מווסתים התאים את התזמון של גדילת התא והתחלקותו לשני תאים, היה זה צעד גדול בכיוון ההבנה של הגדילה הבלתי מבוקרת של תאים הגורמת למחלות סרטניות.

גדילה והתחלקות של תא אינם תהליכים פשוטים. לפני שהתא יכול להתחלק לשני תאים, עליו לגדול, ליצור עותק נוסף של כל הגנים שלו, ולהפריד בין שני העותקים האלה כך שכל תא בת יקבל מערך שלם של גנים.

זהו רק חלק אחד ממה שמכונה מחזור החיים של התא. מספר קטן של מולקולות, כלומר, מספר קטן של גנים, מאותתים לתא לעבור משלב אחד למשנהו במחזור החיים. התיאום מושג על ידי חלבונים אשר מפעילים או משתקים חלבונים אחרים על ידי כך שהם מצמידים לחלבונים אלה, או מסלקים מהם, קבוצת זרחה קטנה. חומר אחר, המכונה ציקלין, מווסת את ההצמדה או הסילוק של קבוצת הזרחה. עלייה או ירידה בכמות הציקלין שבתא בשלבים שונים של מחזור החיים של התא משנה את הפעילות של החלבונים שמצמידים קבוצת זרחה לחלבונים אחרים. זוהי רשת מורכבת של מתגים וחיישנים אשר התפתחה במהלך האבולוציה של החיים על פני כדור הארץ, והיא מבטיחה שהתא יתחלק בזמן הנכון.

מדענים רבים ברחבי העולם חקרו את הפרטים של מתגים וחיישנים שמפעילים ציקלין וקבוצת זרחה בשמרים. ואולם, עבודתם המשותפת של סֶר פול נרס וד"ר טים הנט הניבה תוצאות חשובות במיוחד. הם עבדו עבור הקרן המלכותית לחקר הסרטן (לימים - 'חקר הסרטן, בריטניה'), והמשיכו את כיוון המחקר בו החל האמריקאי לי הרטוול. השלושה - נרס, הנט והרטוול - חלקו פרס נובל לפיזיולוגיה ורפואה בשנת 2001.

"הבעיה בביולוגיה היא כיצד אתה יוצר יצור חי; כיצד אורגניזמים משתנים במרחב ובזמן. להתבונן בהתפתחותו של תא משמעו לחקור זאת בדרך הפשוטה ביותר. תא רק גדֵל, מכפיל את גודלו, מכפיל את תכולתו ומתחלק. החלטתי שלמחזור החיים של התא יש את כל המאפיינים של בעיה שמגדירה את התכונות המעניינות של החיים"
                                                        סֶר פול נרס


בחזרה לדף התערוכה הראשי

נוצר בתאריך: 23/10/08
עודכן בתאריך: 17/01/11