Skip to main content

עתיד ה-DNA

ככלות 50 שנה, עדיין הולכת וגדלה החשיבות המדעית של תגליות הד.נ.א. אבל ההשלכות של פיצוח הגנום כולו ישפיעו לא רק על המדע, הרפואה והחקלאות. עבור ה"הומו סאפיינס", האדם החושב, הכרת גנום האדם היא ידיעה עצמית.

כך ניסח זאת סר ג'ון סלסטון כשנחשפה טיוטת הרצף:
"הגענו כעת לנקודה בהיסטוריה האנושית שבה, בפעם הראשונה, אנו עומדים להחזיק בידינו את מערכת ההוראות לייצור אדם. זהו צעד פילוסופי מדהים קדימה, אשר ישנה, כך אני סבור, את האופן שבו אנו חושבים אודות עצמנו."


בחזרה לדף התערוכה הראשי

נוצר בתאריך: 27/10/08
עודכן בתאריך: 17/01/11