Skip to main content

הגורם האנושי

בבריטניה סללו את הדרך להיבטים שונים של פיתוח טכנולוגיות גנטיות. בריטניה היא אף חלוצה בפיתוח שיטות למחקר דעת הקהל אודות המדע והטכנולוגיה של הד.נ.א. שיטות חדשות, המאפשרות יותר דיונים ושמות פחות דגש על סקרי דעת קהל, יכולות לתת לאזרחים הזדמנות אמיתית להשתתף בדיונים ציבוריים אודות נושאים מדעיים.

דוגמה טובה לכך הוא ניסוי שהתנהל במהלך שנת 2002 והתמקד בהתייעצות עם הציבור בנושא אברים להשתלה. המחקר נערך בחסות קרן וולקם הבריטית, ארגון הצדקה הגדול בעולם למחקר ביו-רפואי, והתבצע בידי צוות מיוניברסיטי קולג' בלונדון והמחלקה למדיניות מדע וטכנולוגיה באוניברסיטת ססקס. המחקר שילב בין דיונים ממושכים בקבוצות לבין שיטות כמותיות, ממוחשבות, לניתוח דעת הקהל.

הניסוי הושיב בכפיפה אחת ארבע קבוצות של אזרחים עם מומחים לבעיית המחסור בכליות להשתלה. הם מיפו ביחד את כל הפתרונות האפשריים לבעיה, ובכללם: אפשרויות טכנולוגיות מרחיקות לכת, כגון השתלת אברים, רקמות או תאים של בעלי חיים בגופם של בני אדם, וצעדים כגון עידוד אנשים לשאת כרטיסי תורם.

הניסוי, שיסתיים בשנת 2003, יניב המלצות למעצבי מדיניות בנושא זה, ואף שיטה בדוקה לניתוח שיטתי של החלטות בנושאים טכנולוגיים מורכבים.

"אנו צריכים לזכור שהתמחות ומומחיות בדרך כלל מתייחסות רק לתחום אחד, ולעתים קרובות - לתחום צר. כמו כן, עלינו להיות מודעים לכך שטכנולוגיה רפואית עשויה להיות מונעת יותר בידי אינטרסים מדעיים ומסחריים מאשר בידי צרכי החולה. אני רואה בתרגיל הנוכחי צעד-נגד שיש בו תועלת."
אלן הולנד, פרופסור לפילוסופיה יישומית, אוניברסיטת לנקסטר


בחזרה לדף התערוכה הראשי

נוצר בתאריך: 27/10/08
עודכן בתאריך: 17/01/11