Skip to main content
תערוכות
header

החיים במעמקים

מעמקי הים הם בית גידול מיוחד במינו. ככל שמעמיקים התנאים נעשים קשים יותר - תאורה מתמעטת עד חשיכה מוחלטת – עליה בלחץ – ירידה בריכוז החמצן מיעוט של יצורים חיים והעדר צמחים.

בית הגידול הזה נמצא במעמקים בכל האוקיאנוסים בכל העולם.

כאשר מי הים צלולים, אור השמש מגיע עד 10 מטרים מתחת לפני הים. ככל שיורדים נבלעים אורכי גל שונים ורק חלק מהאור חודר למעמקים.האור משנה את צבעו עד לכחול (הצבע האחרון שחודר). בעומק של 150 מטרים כמעט ואין אור ובעומק של 600 מטרים החשיכה היא מוחלטת.

האור הוא הבסיס לקיומם של צמחים ובעלי חיים על-פני כדור הארץ.

האור דרוש לצמחים לקיומו של תהליך הפוטוסינתזה שבעזרתו הם יוצרים לעצמם את מזונם (מולקולות של סוכר). תהליך הפוטוסינתיזה הוא המאפשר את קיומם של כל היצורים החיים. כל היצורים החיים ניזונים אחד מהשני או מצמחים. על כך בנויה שרשרת המזון. כל בית גידול מתבסס על צמחים ירוקים (המייצרים סוכרים), על יצורים שאוכלים צמחים ובעצמם נטרפים על ידי בעלי חיים אחרים (קראו הסבר מפורט יותר בדף על כימוסינתזה)

אם אין אור אין צמחים, אם אין אור אין פוטוסינתזה. . אם אין אור, אין חיים.

לכן, חשבו במשך שנים שאין יצורים במעמקים מתחת לתחום ההארה, כי בחשיכה אין בסיס לקיומה של שרשרת מזון.

בשנת 1977 יצאה הצוללת ALVIN למסע מחקר גיאולוגי תת ימי. לתדהמתם , בעודם בדרך בעומקים של 2.5 קילומטרים מתחת לפני הים, הם גילו יצורים חיים. כאשר התפרסמה התגלית התחילו המדענים לנסות להבין כיצד מתאפשר קיומם של חיים בחשיכה, בהיעדר של קיום תהליך הפוטוסינתיזה.

ברוב האוקינוס, בקרקעית ובעומקים השונים – האוכלוסיה דלילה למדי.

אבל, במסעי המחקר של הצוללות הקטנות הופתעו החוקרים לגלות בקרקעית האוקיינוס איזורים צפופים ומגוונים – כמו נווי מדבר באמצע שממת האוקיינוס. יש מספר סוגים של "נווי מדבר", שבכולם צפיפות הפרטים היא מפתיעה בגודלה ומיגוון המינים הוא גדול. "נווי מדבר" של המעמקים נמצאים בעומקים שונים, בתנאים של חשיכה מוחלטת, קור, לחץ גבוה וריכז חמצן נמוך - סביב אזורים כגון נביעות חמות, ארובות חמות, נביעות מתאן וגופות לווייתנים.

מסביב לנווי המדבר קיימת סביבה של טמפרטורה נמוכה באופן קיצוני, לחץ גבוה, ריכוז חמצן נמוך מאד, אוכלוסיה דלילה של יצורים (כי אין מה לאכול) ובעיקר חושך מוחלט שאינו מאפשר לאצות (צמחי מים) להתקיים.

נווי המדבר מהסוגים השונים מופיעים בכל האוקיינוסים בעולם. בכל אחד מהם (לפי הסוג) נמצא מגוון אופייני של יצורים.

החידה הגדולה היתה איך למרות התנאים הקיצוניים מתקיימים חיים צפופים ועשירים בנווי המדבר שבמעמקים.

הפתרון לחידה הוא תהליך הנקרא כימוסינתזה. תהליך ייחודי המאפשר יצירה של סוכרים, בדומה לתהליך הפוטוסינתיזה המתקיים בצמחים, ובכך מאפשר קיומה של שרשת מזון ויצירת בית גידול עשיר ביצורים חיים. קראו על כך כאן.

נוצר בתאריך: 31/05/10
עודכן בתאריך: 17/01/11