Skip to main content
header

כימוסינתזה

כימוסינתזה הוא מונח שלא מוכר לרובנו אבל אנחנו מכירים מושג דומה לו – פוטוסינתזה. לכן, קודם כל נסביר כאן מה היא פוטוסינתזה ואז נתקדם לכימוסינתזה.

פוטוסינתזה מתבצעת על ידי צמחים שנמצאים בבסיס מארג המזון.

פוטו = אור, סינתזה = הרכבה

כאשר אנחנו, או יצורים אחרים אוכלי עשב וצמחים, אוכלים פירות וירקות, אנחנו נמצאים שלב אחד מעל הצמחים בשרשרת המזון. כאשר אנחנו אוכלים בשר, אנחנו אוכלים בעל-חיים שאכל צמחים. ומה אוכלים הצמחים?

צמחים לא אוכלים כלום. צמחים מייצרים בעצמם את המזון שלהם על ידי הפיכת חומרים לא אורגאניים לחומרים אורגאניים שמאפשרים לצמח להתקיים ולגדול. זה ה"קסם" של הפוטוסינתזה.

בתהליך הפוטוסינתזה הצמחים מפרקים מולקולות מים ומחברים את החמצן מהמים למולקולות פחמן דו חמצני ליצירה של מולקולות הסוכר. סוכרים הם הבסיס לחיים לכל היצורים החיים. התהליך מתקיים בצמח בתוך התאים, בתוך אברון בתא שנקרא כלורופלסט, והוא זה שנותן את הצבע הירוק לכל הצמחים המוכרים לנו.

אור השמש הוא מקור האנרגיה של הפוטוסינתזה בצמחים. ניצול אור השמש בכלורופלסטים מאפשר את קיום תהליך הפוטוסינתזה ואת יצירת הסוכרים בכל תא ותא בכל הצמחים הירוקים.

ללא אור שמש, לא יכולה להתקיים פוטוסינתזה ולא יכול להתקיים מארג מזון המבוסס על שרשרת מזון המתחילה בצמחים.

אם כך הדבר, כיצד יכולים להתקיים חיים במעמקי הים אליהם לא מגיע אור השמש? כיצד יכולה להתקיים שם שרשרת מזון/מארג מזון?

מסתבר כי במקומות שונים על פני כדור הארץ שבהם לא יכולה להתקיים פוטוסינתזה בגלל תנאים קיצוניים של חשכה או רעילות, בכל זאת מתקיימים חיים. מה שמאפשר את קיום החיים באותם תנאים קיצוניים הוא התהליך שנקרא כימוסינתזה.

כימו = כימי, סינתזה = הרכבה

כמו שהצמחים מייצרים בעצמם את מזונם והם הבסיס לשרשרת/מארג המזון, במעמקי הים קיימים חיידקים שהם אלה שמייצרים לעצמם את המזון ומהווים את הבסיס לשרשרת/מארג המזון.

החיידקים מיוחדים הופכים את החומרים לא אורגאניים (הפחמן הדו חמצני והמים) שבסביבתם לחומרים אורגאניים (למולקולות סוכר), על ידי ניצול אנרגיה כימית שמחליפה את אנרגיית השמש. ממש תהליך שמקביל לתהליך הפוטוסינתיזה. זהו תהליך הכימוסינתיזה.

במעמקים קיימים יצורים חיים שמספקים לאותם חיידקים סביבה מוגנת, יציבה ועשירה בחומרים הדרושים להם לקיומם. כך הם חיים בתועלת הדדית (סימביוזה). יצורים אלה, כמו תולעת הריפטייה שחיה בסמביוזה עם חיידקים כימוסינטתיים מהווים את הבסיס למארג החיים במעמקים. אותם יצורים מהווים מזון ליצורים גבוהים מהם בשרשרת/מארג המזון, כגון דגים, מדוזות, סרטנים וכו'.

נוצר בתאריך: 31/05/10
עודכן בתאריך: 07/02/11