Skip to main content
תערוכות

לעשות ולנסות בבית

1309
header

לפני או אחרי הביקור בתערוכה "לגעת במים" תוכלו גם אתם להתנסות בבית במכשירים ונסיונות פשוטים שיש בהם מים, או שהם קשורים למים.

נוצר בתאריך: 30/06/09
עודכן בתאריך: 18/10/12