Skip to main content

הבובה המרקדת – מוצג אינטראקטיבי

בתערוכת תקשורת במוזיאון המדע יש מוצג המורכב משלוש בובות המופעלות בחיוג צלילים על ידי הטלפון. אחת הבובות בובת הכלב מצולמת במצלמה המשדרת את מצבה באינטרנט.

כאשר אתם מחייגים לבובה ויוצרים איתה קשר, כל לחיצה על לחצן הטלפון תשלח צליל מתאים לבובה, והבובה תציג את הספרה שלחצתם ותנוע בהתאם לפקודה שכל צליל מייצג. לפעמים תרים או תוריד רגל. לפעמים ידלק או יכבה האור.

להפעלת הבובה חייגו 052-2223687, ולחצו על הספרות השונות, כל סיפרה מפעילה חלק אחר של הבובה.

יתכן שעליכם להמתין מספר שניות להופעת הבובה. יתכן גם עיכוב של מספר שניות בין הלחיצה על ספרת הטלפון לחיווי בשידור. מומלץ להפעיל את הבובה בסבלנות.

לא רואים את המוצג?
עליכם להתקין Java


נוצר בתאריך: 28/04/08
עודכן בתאריך: 17/01/11