Skip to main content
header

CAPTCHA - מדעי המחשב

המחשב כמראה פילוסופית לבני האדם


המחשב האלקטרוני הומצא לפני שבעים שנה, וכבר חדר לכל תחומי חיינו עד ששכחנו לשאול את עצמנו מה משמעותו של המכשיר המופלא הזה, מה הבסיס המדעי שעליו הוא ניצב ומה השפעתו על החשיבה המדעית בהווה ובעתיד. מי שכן שאל את השאלות האלה היה אלן טיורינג, המתימטיקאי האנגלי שחזה את המחשב כבר ב-1936 והבין כבר אז – לפני היות מחשבים בעולם – שהמחשב יהווה מראה שנוכל לבחון בה את מהות המוח והתודעה שלנו. פריצת הדרך הפילוסופית הזו מציבה את מדעי המחשב בחזית המדע המודרני, ומאפשרת להם לטפל בבעיות מאתגרות ומרתקות.
חדש! תערוכה וירטואלית

שבו בנוחיות בבית או בכיתה ולמדו על מדעי המחשב, צפו בוידאו, שחקו במוצגים האינטראקטיביים וחשבו על השאלות הקשות שמציבים בפנינו מדעי המחשב.

 


שאלות מדהימות


תערוכת CAPTCHA בוחנת שאלות מרכזיות שבבסיס מדעי המחשב, כולל:
  • מהם גבולות היכולת של המחשב, ומה לעולם לא יוכל לחשב?
  • האם המחשב יעבור אותנו בתבונתו – והאם יגיע אי פעם למודעות עצמית כמו שלנו?
  • האם מחשב יכול להיות יצירתי?
  • ומה כל זה אומר. עלינו ועל מחשבתנו?


יישומים רבי עצמה


במקביל לשאלות העיוניות – ובהשראתן – עוסקים מדעני המחשב בפיתוח יישומים שלהם השפעה אדירה על חיי כל אחד ואחת מאיתנו, למשל:
  • שיטות הצפנה רבות עצמה שבלעדיהן לא היו אפשריים המסחר והבנקאות באינטרנט.
  • שיטות מחקר חדשות בכל תחומי הידע האנושי.
  • רשתות תקשורת חובקות עולם ששינו את פני החברה, הפוליטיקה והקשר שלנו עם הזולת.
  • מערכות רפואיות שמצילות חיי אדם מדי יום.

מדינת ישראל היא מרכז חשוב במחקר ובפיתוח של כל אלה, והתערוכה מציגה את העושים במלאכה אצלנו.


האיש שחלם על מכונות חושבות


לכל רוחב התערוכה שלנו תפגשו את עקבותיו של אלן טיורינג. פילוסוף וטכנולוג, מתימטיקאי ומפצח צפנים, הוגה ומיישם – פועלו של האיש שהניח בחייו הקצרים את יסודות מדעי המחשב שזור בכל תחומי המדע שהקים. היה זה אדם מדהים שלא זכה בחייו לגמול ולהכרה הראויים לו. כעת, מאה שנה אחרי הולדתו, אתם יכולים להתוודע לאיש ולתרומתו לעולם שלנו היום – ומחר.


למה CAPTCHA ?


ראשי התיבות של CAPTCHA הם  "Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart", ובעברית: מבחן טיורינג ציבורי אוטומטי לחלוטין להבחנה בין מחשבים ובני אדם.

כאשר דף באינטרנט מבקש מכם להקליד את האותיות, המספרים והסימנים כמו בדוגמא, אתם מתבקשים להוכיח שאינכם תוכנה אוטומטית המנסה להיכנס לשירות ללא אישור.

הרצאה אודות התערוכה

ד”ר ערן לונדון מהמכללה האקדמית הדסה ירושלים הרצה אודות התערוכה במרכז המחקר של IBM  בחיפה

נוצר בתאריך: 30/01/13
עודכן בתאריך: 11/12/14