Skip to main content
header

שימו לב – מוח!

11.7.19- 15.9.19
 
אוצרת: ורדה גור-בן שטרית
 
"פרויקט המוח האנושי" הינו פרויקט בינלאומי, בו שותפים למעלה מ-130 מרכזי מחקר, ביניהם ארבעה ישראליים ומוזיאון המדע ע"ש בלומפילד ירושלים, שתפקידו להוביל פיתוח של דרכי תצוגה לחשיפת הציבור לתחום חקר המוח. במסגרת הפרויקט וכחלק משיתוף פעולה ייחודי ובלעדי זה עם האיחוד האירופי  יזם, אצר  והפיק מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד ירושלים תערוכה חדשה בנושא המוח.

מהו המח האנושי? מהן הסוגיות האתיות הקשורות לתחום המוח? מהם המחקרים האחרונים בתחום? כל השאלות הללו יעמדו במרכז התערוכה האינטראקטיבית העוסקת בשלושה תחומים מרכזיים:
 1. נוירונים, מוח ותפקוד
 2. אמצעים טכנולוגיים המאפשרים לנו לחקור את המוח האנושי
 3. מהו הקשר בין חקר המוח לאתיקה וחברה.

מבקרי התערוכה מוזמנים לראות מקרוב את פעולת הנוירון באמצעות דגם גדול ממדים, לאבחן מחלת מוח אפשרית אצל 'פציינטים', לתפקד כחוקרים הבוחנים תאי עצב, לצאת לסיור במוח האנושי ולהביע דעה בנושאים של אתיקה העולה מתוך חקר המוח.התערוכה מבקשת לבחון נושאים מרכזיים בחקר המוח בעזרת מוצגים אינטראקטיביים, תמונות וסרטונים, להציג את ייחודיות 'פרויקט המוח האנושי', ולייצר פלטפורמה שתאפשר הצגה עתידית של ממצאים ממחקרים המתקיימים במסגרת הפרויקט.


התערוכה שכולה פרי יצירה של צוות המוזיאון נבנתה כפרויקט ייחודי ובלעדי בשיתוף חוקרים מכל רחבי אירופה והאיחוד האירופי ומתוכננת להיות מוצגת לראשונה בישראל ולאחר מכן לצאת למסע בינלאומי במוזיאונים ומרכזי מדע מובילים ברחבי אירופה.
 


This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Framework Programme for Research and Innovation under the Specific Grant Agreement No. 785907 (Human Brain Project SGA2)

נוצר בתאריך: 03/07/19
עודכן בתאריך: 23/09/19