Skip to main content

אופנים: תרגיל מידול

תצוגה של אביזרי אופניים  מוגדלים. תרגיל מסורתי של סטודנטים במחלקה לעיצוב תעשייתי בבצלאל במסגרת הקורס "ארגז כלים".
בהנחיית: ערן לדרמן ודב גנשרוא.
פתיחה: 10 באוגוסט

להרשמה לאירוע הפתיחהנוצר בתאריך: 31/07/17
עודכן בתאריך: 26/07/18