Skip to main content

בראש טוב

פתיחה   22.6.2018
מנחי הקורס: ערן לדרמן, דב גנשרוא, חיים פרנס
 
תערוכות קסדות אשר עוצבו במהלך קורס סטודיו המתקיים בשנה השניה ללימודים באקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל. במהלך הקורס הסטודנטים מתבקשים לעצב מוצרים נדרשים. במקרה זה נדרשו הסטודנטים לעסוק בעיצוב אמצעי הגנה על הראש מפני התנגשות.
במהלך הסמסטר הסטודנטים מתמודדים עם הצורך לפתור באופן מעשי השתלשלות מצבים אשר עלולה לפגוע באדם המשתמש במוצר. זאת בד בבד עם שמירה על צורכי השימוש היומיומי במוצר ותוך חתירה לערכים אסתטיים ולחדשנות.
הקסדות עוצבו לאחר חקר שמטרתו הבנת צורכי המשתמשים ותרחישי השימוש האפשריים, ותוך תרגול הידע שהסטודנטים רכשו בתהליכי ייצור, שימוש בחומרי גלם ופיתוח צורני. 
הסטודנטים המציגים (ע"פ א' – ב' ): חוני ביגל, ליאת בן ישר, אמיליה גלדון, בועז דקל, יהודה הרמן, רוני זסלבסקי, עמרם חלא, עופרי לוטן, אדוה לזר, בועז מנשרי, עופר נווה, מיכל סימון, ניצוץ סרנגה, דין רום, ליזה רידור, אורן שיינמן
 
נוצר בתאריך: 25/06/18
עודכן בתאריך: 15/07/18