50 שנה ליחסים הדיפלומטיים ישראל- גרמניה

Page Number:
13137