Skip to main content

לימוד באמצעות פרויקטים

זו הפינה שלכם - מורים, רכזי עבודות גמר וכל המתעניינים בגישת למידה באמצעות פרוייקטים (לב"פ), מכירים בחשיבותה, מעוניינים בטיפוח גישה זו בכלל ובעידוד ביצוע פרוייקטים ועבודות גמר לבגרות בפרט.

כאן תמצאו מאמרים, קישורים לאתרי אינטרנט העוסקים בנושא, סיכומי דיונים שנערכו במסגרות שונות, פורום לשאלות ודיונים ומידע על סמינרים וימי עיון.

בימים אלה אנו עסוקים בניסוח נייר עמדה שנושאו למידה באמצעות פרוייקטים במערכת החינוך.
את טיוטת נייר העמדה תוכלו למצוא כאן.

 • ועדת החינוך של המוזיאון בנושא לב"פ.
 • תוכנית "אמץ מוצג"
 • סמינרי ליווי פרוייקטים ועבודות גמר לבגרות
  • חלק א' - תמונת מצב בארץ ובעולם, ומחשבות לעתיד (19.11.05).
  • חלק ב' - הקשר בין הגורמים השונים ויצירת תרבות בית ספרית תומכת (30.03.05).
  • סיכומי הדיונים בסמינר.
 • נקודות לנייר עמדה - למידה באמצעות פרוייקטים במערכת החינוך
 • פורום לשאלות ודיונים, (לב"פ + נייר עמדה).
 • אתרי אינטרנט בנושא
 • למידה באמצעות פרוייקטים במדע וטכנולוגיה
 • מאמר מאת יהודה בן-חור ושרמן רוזנפלד
 • הזדמנויות למורים
 • אתר תחרות מדענים צעירים
  נוצר בתאריך: 10/11/08
  עודכן בתאריך: 17/01/11