Skip to main content
header

פעילות שבשבת

הרוח שימשה מאז ומעולם כמקור אנרגיה.

למען האמת היה זה אולי מקור האנרגיה המלאכותי הראשון בו השתמשו בני האדם. רוח הייתה מקור האנרגיה שהניע את כנפי טחנות הקמח בהן טחנו חיטה, הפעיל משאבות מים לחקלאות והניע ספינות מפרש שחצו ימים ואוקיאנוסים.

יתרונה של הרוח כמקור אנרגיה על מאדים ברור - זוהי אנרגיה מקומית, אנרגיה מתחדשת, כלומר אין סכנה שתיגמר כמו מלאי הנפט או הפחם. אך יש מגבלות רבות לשימוש בה. היא זמינה רק במקומות מסוימים ולזמנים מסוימים. עצמתה אינה קבועה ונדרש שטח גדול יחסית להפקת כמות משמעותית של אנרגיה (בהשוואה לתחנת כוח הפועלת על דלק או אנרגיה גרעינית).

האם אפשר יהיה לנצל יותר טוב בעתיד מקור אנרגיה זה?
חברת חשמל החליטה להשקיע בפיתוח טורבינת רוח במטרה לפתח טורבינה העובדת בניצולת מקסימאלית. לשם כך פנתה החברה לצוותי מחקר שונים, וביניהם לצוות שלכם.

בשלב הראשון בתהליך הפיתוח עליכם לבנות דגם של שבשבת מחומרים פשוטים – דגם אותו תוכלו לחקור מאוחר יותר.

בשלב שני  אתם תחקרו את הדגם שבניתם.

בשלב השלישי והאחרון תצטרכו לדווח בפני שאר הצוותים העובדים במקביל את מסקנותיכם.

בהצלחה!

שלב ראשון - בניית שבשבת כפות

הקליקו כאן כדי לפתוח את הוראות הבנייה

שלב שני - חקירת הדגם

הקליקו כאן כדי לפתוח את ההנחיות לפעילות החקר

הקליקו כאן כדי לפתוח את מסמך הדוח המסכם. הקפידו לשמור אותו על המחשב לפני המילוי.

שלב שלישי - דיווח

הביאו את הדו"ח המסכם שלכם והציגו אותו בפני שאר הצוותים

בהצלחה!

נוצר בתאריך: 15/02/11
עודכן בתאריך: 23/01/14