Skip to main content
header

ימים ראשונים של התכנית

ביום הראשון, ה-15 בפברואר, הגיעו למוזיאון  בשעה 8:30  83 תלמידים מ-14 תיכונים מירושלים וסביבתה יחד עם מוריהם המלווים.

את כל הבאים (תלמידים, ומורים מלווים) ברך פרופ' גדי גלזר – המנהל האקדמי של הפרויקט.

בתום הברכות התפזרו כל התלמידים לשמונה קבוצות, כל קבוצה פגשה את הדוקטורנט המנחה שלה והתלמידים (אחרי הכרות קצרה) 'צללו' אל תוך הרקע המדעי  הרלוונטי לנושאי מחקר שלהם. הם חולקו לקבוצות מחקר של 3-4 תלמידים – חלוקה שתלווה אותם עד סוף הפרויקט.

בהמשך, התנסו התלמידים בתהליך של חקירה מדעית  במסגרת של "פעילות שבשבת": התלמידים בנו שבשבות מחומרים פשוטים וחקרו גורמים המשפיעים על יעילות הסיבוב של השבשבת. כל קבוצת הציגה את מסקנותיה בפני שאר הקבוצות.

בסוף היום חזרו התלמידים לקבוצת הדוקטורנט המנחה והמשיכו להעמיק אל תוך הנושא הספציפי במסגרת קבוצת המחקר, בהנחיית הדוקטורנט.

לצפיה בתמונות מהיום הראשון

ביום  השני, ה-16 בפברואר התלמידים עבדו  רוב היום באופן עצמאי במסגרת קבוצות המחקר. הם התכוננו במרץ לקראת המפגש שלהם הם החוקר שלהם למחרת, בהנחיה ובלווי של  הדוקטורנט המנחה.

מלבד זאת,  הם נפגשו עם פרופ' בת-שבע כרם ששיתפה אותם בצניעות רבה בסיפור החיים המרשים שלה כחוקרת, כאישה וכאמא. כמו כן, זכו התלמידים לסיור מודרך חוויתי ברחבי המוזיאון, אותו העבירו בכישרון מדריכי המוזיאון.

עד לסיום היום הזה כל קבוצת מחקר למדה את הרקע המדעי והכירה היטב את נושא המחקר שאת מבצעו היא עתידה לפגוש. הכנה זו כללה רשימה של שאלות שהתלמידים הכינו לקראת המפגש עם החוקר במעבדתו.

לצפיה בתמונות מהיום השני

היום השלישי, ה- 17 בפברואר התקיים כמעט כל כולו  באוניברסיטה העברית.

לבושים בחולצת "בשביל המחקר" (אותה קיבלו בסיום היום הקודם)  הגיעו 83 תלמידים הגיעו, בבוקר, לשערי קמפוס גבעת רם וקמפוס עין כרם. משם כל קבוצת מחקר הופנתה למעבדה אחרת ובכל מעבדה פגשה הקבוצה את החוקר שלה. המפגש עם החוקר נמשך שעתיים שבמהלכן נחשפו התלמידים  לשיטת העבודה של החוקר, לתוצאות המחקר וקיבלו מענה מפורט לשאלות שהכינו מראש.

בחלק השני של היום התרכזו כל התלמידים בקמפוס גבעת ל"משחקמפוס" שמטרתו היתה להכיר לתלמידים את הקמפוס, דרך 24 תחנות המפוזרות בין המעבדות, הספריות והקפטריות...

לקראת סיום היום (ואחרי ארוחת צהריים בקפטריית המנהלה) חזרו כולם למוזיאון המדע עצמו. שם הם סיכמו את חוויות היום וגם קיבלו הנחיות לקראת השלב השני של המפגש ב-27 ו-28 בפברואר.

לצפיה בתמונות מהיום השלישי
נוצר בתאריך: 21/02/11
עודכן בתאריך: 25/05/11