Skip to main content

פרלמנט נוער מדעי ירושלמי- 2018


פרלמנט נוער מדעי ירושלמי הוא פרויקט שמטרתו לשתף בני נוער בשיח הציבורי סביב סוגיות שנויות במחלוקת המבטאות את מורכבות הקשר בין מדע טכנולוגיה וחברה. בשנת 2018 נושא הפרלמנט היה "תרופות" והוא התמקד בסוגיות העולות מתוך העיסוק בנושא.
הפרלמנט המיועד לתלמידי כיתות י' התמקד בהשלכות האתיות והחברתיות העולות בעקבות התקדמות המחקר המדעי והתפתחויות טכנולוגיות. הפרלמנט מתקיים במוזיאון המדע שמונה שנים ברציפות בחסות ובשיתוף מינהל חינוך בעיריית ירושלים.
ב- 7-9 לינואר השתתפו כ- 60 תלמידי י' מ-14 בתי ספר ירושלמים, בפרלמנט מדעי אשר עסק ב"תרופות" והסוגיות האתיות העולות מתוכו.
 
משחר האנושות מחפש האדם מזור למכאוביו ודרכים להארכת תוחלת החיים שלו. ענף התרופות הוא ענף שמגלגל מיליארדים של דולרים בשנה ולמרות שהחשיבות בפיתוח תרופות ברורה לכולם, המורכבות הגדולה של נושא פיתוח תרופה, הן מבחינה כלכלית והן מבחינת רגולציה, מעלה שאלות מדעיות ואתיות רבות. בפרלמנט ננסה לגעת  בכמה מהנושאים שעולים מנושא מורכב זה: תהליכי פיתוח  תרופה, איך מחליטים איזו תרופה לפתח ואיזו לא, מהם השיקולים בהכנסת תרופות לסל הבריאות, שימוש בתרופות גנטיות ועוד שאלות רבות אחרות.
בפרלמנט פעלו במקביל ארבע ועדות. את הועדות הנחו דוקטורנטים מהאוניברסיטה העברית. הם, ומומחים לכל ועדה, חשפו את התלמידים לבסיס הידע המדעי הרלוונטי בתחום כמו גם למורכבות של הסוגיות העולות ממנו. 
 
הוועדות עסקו בנושאים הבאים: 
ועדה מס' 1: אתיקה בדרך לפיתוח תרופות – ניסויים בבע"ח, ניסויים קליניים – על אף החשיבות הברורה מאליה של פיתוח תרופות נשאלת השאלה האם כל האמצעים כשרים בדרך למטרה הזאת? ננסה לברר האם ישנם גבולות שאנחנו צריכים להציב לעצמנו ומהם? הקוד האתי הבינלאומי, ועדות אתיקה לאומיות. 
 
ועדה מס' 2:  סל התרופות-  במדינת ישראל ועדה ממשלתית מחליטה אילו תרופות יכנסו לתוך "סל התרופות" וימומנו ע"י המדינה. מתוך הבנה שסל מוגבל, עולות שאלות רבות לגבי אילו תרופות ייכנסו לסל ואילו לא. 
 
ועדה מס' 3: פיתוח תרופות – פיתוח תרופות הוא תהליך ארוך ויקר המשלב גורמים מדעיים יחד עם גורמים כלכליים ואפילו חברתיים. איך מפתחים תרופה? איך נקבעים סדרי העדיפויות בפיתוח תרופות? מהם השיקולים שמביאים חברות תרופות להחליט לפתח תרופה אחת ולא אחרת?  מה התפקיד של חוקי פטנטים על תרופות והאם הם אכן ממלאים את התפקיד הזה?
 
ועדה מס' 4: תרופות מותאמות אישית, רפואה מותאמת אישית. רפואה לעשירון העליון? עניין כלכלי מדיני של תרופות גנטיות. טיפול מותאם אישית בסרטן. האם קיים גבול בשינוי דנ"א של אדם למטרת טיפול וריפוי? 
 
ביום השלישי לדיוני הפרלמנט, ב 9.1.18, התקיים הדיון המסכם באולם מועצת העיר.

 
נוצר בתאריך: 10/04/19
עודכן בתאריך: 10/04/19