Skip to main content

פרלמנט נוער מדעי ירושלמי- 2016

פרלמנט נוער מדעי ירושלמי הוא פרויקט שמטרתו לשתף בני נוער בשיח הציבורי סביב סוגיות שנויות במחלוקת המבטאות את מורכבות הקשר בין מדע טכנולוגיה וחברה. בשנת 2016 נושא הפרלמנט  היה "עתיד האדם" והוא התמקד בסוגיות העולות מתוך העיסוק בעתיד האדם.חמישה תלמידים מחמישה בתי ספר שונים בירושלים: תיכון למדעים ואמנויות, תיכון ע"ש בויאר, תיכון יד ביד, מכללת אורט ותיכון ליד האוניברסיטה נבחרו לייצג את ישראל בפרלמנט נוער אירופי שיתקיים ב-24 ביולי במנצ'סטר בריטניה. התלמידים השתתפו  בפרלמנט נוער מדעי ירושלמי בנושא "עתיד האדם" שהתקיים בחודש מרץ במוזיאון. פרלמנט מדעי לנוער הוא פרויקט שמטרתו לשתף בני נוער בשיח הציבורי סביב סוגיות אתיות וחברתיות שנויות במחלוקת, הנובעות מהתפתחות הטכנולוגיה והתקדמות המחקר המדעי-רפואי.

75 בני נוער מ-16 תיכונים נפגשו לשלושה ימים והעמיקו בהכרות עם חמישה נושאים העולים באופן ישיר מהנושא:

"המוח האנושי" כיצד עובד המוח? האם אנחנו יכולים לעקוב אחרי תהליכי חשיבה? האם המידע שבידנו יכול לספק תשובות לגבי מחלות ניווניות?
"לחיות ולאכול בריא- כיצד?" – אוכל אורגני הוא הדבר היום, ומה עם אכילת בשר? האם עלינו לחשוש ממזון מהונדס? כיצד נדע בוודאות מה בריא?
"מגמות ברביית האדם"-  עד כמה האדם יכול לשלוט בתהליך הרבייה שלו? ומהם הסיכונים?
"תאי גזע- פוטנציאל אינסופי?" – מהם תאי גזע ומהי חשיבות החקר שלהם? כיצד הם יכולים להשפיע על חיינו?
"האדם – הגרסה המשופרת"- מאז ומתמיד פותחו אמצעים שעזרו לאדם לשפר את יכולותיו. הטכנולוגיה מציעה כיום אמצעים טכניים ותרופות. לאן יצעידו אלה את האדם
 
לנושאים אלו השלכות חברתיות, משפטיות, אתיות בהווה וכמובן גם בעתיד.
 
הפרלמנט התקיים ב- 6-8 במרץ 2016, במהלך הפרלמנט התחלקו בני הנוער לעבודה בחמש וועדות. כל וועדה הונחתה ע"י תלמיד מחקר לתואר שלישי מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
 
בשלב ראשון קיבלו המשתתפים רקע בתחום הנחוץ להבנת הנושא. בהמשך, הם נפגשו עם מומחים בתחום המדעי, הפילוסופי והמשפטי הקשורים לנושאי הוועדות.
 
בסיום היום השני לפעילותם הציגו מסמך הכולל הצעות החלטה בנושא הוועדה.
 
הפרלמנט הסתיים בישיבת מליאה של בני הנוער שהתקיים באולם מועצת העירייה של ירושלים ב-8 במרץ 2016 במעמד סגן מנהל מנח"י מר יואב זמרן. במהלכה הציגה כל וועדה את הצעות ההחלטה שניסחה, היה דיון ובסופו הצבעה דמוקרטית. תוצאות ההצבעה הועברו  לראש העיר.
חמישה תלמידים נבחרים יסעו בחודש יולי לפרלמנט נוער מדעי אירופאי במנצ'סטר, בריטניה.
 
בתי הספר המשתתפים:
תכון ליד האוניברסיטה
מקיף ע"ש זיו
תיכון ע"ש בויאר
מכללת אורט
תיכון קשת
תיכון הרטמן בנים
אור תורה סטון לבנות
תיכון הימלפרב
הרטמן בנות
אוולינה תהילה
תיכון רנה קסין
תיכון יד ביד
תיכון מקיף גילה
מדרשת עמליה
התיכון הישראלי למדעים ולאמנויות
תיכון דרור
 


 

נוצר בתאריך: 29/12/15
עודכן בתאריך: 26/12/16