Skip to main content
header

תכנית 2014

תשע"ד - "עתיד עירנו"


הפרלמנט התמקד בסוגיות הקשורות לתכנון עירוני וקיימות.


60 בני נוער  מ-14 תיכונים נפגשו לשלושה ימים והעמיקו בהכרות עם חמישה נושאים הקשורים באופן ישיר לחיי היום יום שלהם בעיר, היום ובעתיד:
 • ניידות עתידית בעיר - גישות חדשניות בפתרון בעיות התחבורה עירונית.
 • רוצים להצטרף ולהיות שותפים? - על גבולות  מעורבות התושבים בתכנון ויישום מדיניות עירונית.
 • חקלאות עירונית - ניצול  משאבים ושטחים לא שגרתיים לתוצרת מקומית.
 • בתים שחוסכים באנרגיה - מהו המחיר?          
 • עיר חכמה והחיים ברשת - מהו התפקיד של מערכות תקשורת בניהול חיינו  בעיר בעתיד?
לנושאים אלו השלכות חברתיות, משפטיות, אתיות בהווה וכמובן גם בעתיד.

הפרלמנט התקיים כ-שבועיים לפני הבחירות לראשות העיר, ב- 8-9-10 באוקטובר 2013 

במהלך הפרלמנט התחלקו בני הנוער לעבודה בחמש וועדות. כל וועדה הונחתה ע"י סטודנט תואר שלישי. בשלב ראשון  קיבלו המשתתפים רקע בתחום הנחוץ להבנת הנושא. בהמשך, הם נפגשו עם מומחים בתחום התכנוני, הסביבתי והחברתי בסיום היום השני לפעילותם הציגו מסמך הכולל הצעות החלטה בנושא הוועדה. 

הפרלמנט הסתיים בישיבת מליאה של בני הנוער שתתקיים באולם מועצת העירייה של ירושלים ב-10 באוקטובר 2013 במעמד ראש העיר ניר ברקת ומנהל מנח"י משה טור-פז. במהלכה הציגה כל וועדה את הצעות ההחלטה שניסחה והם הובאו להצבעה דמוקרטית. תוצאות ההצבעה הועברו  לראש העיר ולחברי מועצת העיר.

בתי הספר המשתתפים:
 • מדרשיית עמליה
 • תיכון תל"י בית חינוך
 • תיכון קשת
 • תיכון הרטמן בנים
 • מכללת אורט
 • תיכון פלך
 • תיכון ליד האוניברסיטה
 • תיכון ע"ש בויאר
 • תיכון זיו-מרקס
 • תיכון ע"ש הימלפרב
 • תיכון מקיף גילה
 • תיכון דרור
 • תיכון רנה קסין
 • תיכון האקדמיה למוסיקה ולמחול
נוצר בתאריך: 24/02/15
עודכן בתאריך: 24/02/15