Skip to main content
header

תכנית 2013

פרלמנט נוער מדעי ירושלמי הוא פרויקט שמטרתו לשתף בני נוער בשיח הציבורי סביב סוגיות ביו-אתיות שנויות במחלוקת המבטאות את מורכבות הקשר בין מדע וחברה. השנה יתמקד הפרלמנט בסוגיות אתיות-חברתיות העולות בעקבות שימוש בטכנולוגיות פריון מתקדמות.

"טכנולוגיות פריון – לאן זה לוקח אותנו?"

במהלך חודש פברואר, בני הנוער יעמיקו בהכרות עם ארבעה נושאים:
 • "בדיקות גנטיות לפני הריון - מתי וכמה?"
 • "PGD (אבחון טרום השרשה) - מהם גבולות השימוש?"
 • "בדיקות במהלך ההריון - אמצעי, מטרה ומה שביניהם..."
 • "פונדקאות – האם חשבנו על הכל?"

לנושאים אלו השלכות חברתיות, משפטיות, אתיות בהווה וכמובן גם בעתיד.

הפרלמנט יתקיים במהלך שבוע החינוך של ירושלים, בין ה-17 ל-19 בפברואר במוזיאון עם כ- 50 תלמידי כיתות י' אשר נבחרו מ-12 תיכונים בעיר. במהלך הפרלמנט יתחלקו בני הנוער לעבודה בארבע וועדות. כל וועדה תונחה ע"י סטודנט תואר שלישי מהאוניברסיטה העברית. בשלב ראשון  יקבלו  המשתתפים רקע מדעי בסיסי הנחוץ להבנת הנושא. בהמשך, הם ייפגשו עם מומחים בתחום המדעי, האתי-משפטי ובסיום היום השני לפעילותם יצטרכו להציג מסמך הכולל הצעות החלטה בנושא הוועדה. 


הפרלמנט יסתיים בישיבת מליאה של בני הנוער שתתקיים באולם מועצת העירייה של ירושלים ב-19 בפברואר 2013 במעמד ראש העיר ניר ברקת ומנהל מנח"י משה טור-פז. במהלכה תציג כל וועדה את הצעות ההחלטה שניסחה והם יובאו להצבעה דמוקרטית. תוצאות ההצבעה יועברו  ליו"ר וועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת.

בתי הספר המשתתפים:
 • מדרשיית עמליה
 • מדרשת אור תורה רמות
 • תיכון תל"י בית חינוך
 • תיכון אור תורה סטון בנים
 • תיכון הרטמן בנים
 • תיכון הרטמן בנות
 • מכללת אורט
 • תיכון פלך
 • תיכון ליד האוניברסיטה
 • תיכון ע"ש בויאר
 • תיכון זיו-מרקס
 • תיכון ע"ש הימלפרב.נוצר בתאריך: 17/02/13
עודכן בתאריך: 08/09/14