Skip to main content
header

פרלמנט הנוער המדעי הירושלמי - תכנית 2010

נבחרו נציגות לייצג בבריסל את פרלמנט הנוער המדעי הירושלמי 

ירדן אבידני מאולפנת אור תורה סטון ויובל כהן מהתכון ליד האוניברסיטה נבחרו לייצג את פרלמנט הנוער המדעי הירושלמי. אנחנו מאחלים להן הצלחה במשימה!

 

מוזיאון המדע ירושלים שותף בפרויקט האירופאי 2WAYS הפועל בחסות האיחוד האירופי, שמטרתו חשיפת הציבור למחקר העדכני בתחום מדעי החיים. בין היתר מבקש פרויקט זה לערב בני נוער בדיון סביב סוגיות ביו-אתיות בנושאים הקשורים להשלכות העתידיות של התפתחויות מדעיות-טכנולוגיות על החברה שלנו, בהיבטים פוליטיים, כלכליים ואתיים.

בפרויקט שותפות 17 מדינות, (ביניהן ישראל) ובמהלך שנת 2010 יתקיימו כ- 30 פרלמנטי נוער מדעי ברחבי אירופה, בהשתתפות תלמידים בגילאי 16 – 20, באותה מתכונת ובאותם נושאים.

בישראל הפרלמנט יתקיים בירושלים, במוזיאון המדע ע"ש בלומפילד בתחילת חודש מאי, במשך 3 ימים רצופים. 60 תלמידים נבחרים מ-13 תיכונים בירושלים יעמיקו בנושאים עדכניים ומעוררי מחלוקת בתחום מדעי החיים. זאת, מתוך מטרה לקחת חלק בדיון הציבורי ולנסח עמדות והצעות אופרטיביות המייצגות את קולם. היום האחרון של הפרלמנט יתקיים במשכן הכנסת, בחסות ועדת המדע והטכנולוגיה. במהלכו יציגו התלמידים את עיקרי עמדותיהם והצעותיהם להצבעה בפני כלל פורום פרלמנט הנוער המדעי הירושלמי. ההחלטות שיתקבלו יפורסמו ויובאו כהמלצות לועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת.

במהלך הפרלמנט תלמידים יתחלקו לארבע וועדות שיונחו ע"י סטודנטים לתואר שלישי במדעי החיים. כל ועדה תנהל דיון באחד מהנושאים הבאים:

  • שימוש בתאי גזע עובריים – ברכה או קללה?
  • שימוש בתוצאות בדיקות גנטיות – מהן ההשלכות לגבי החברה?
  • כאשר גנים גורמים להתנהגות אלימה – אילו השלכות חוקיות יכולות להיות לכך?
  • רפואה מותאמת אישית – עוד בדיקות באמצעות DNA ?

 

מתוך התלמידים המשתתפים בפרלמנט הירושלמי ייבחרו שני נציגים, שייצגו את ישראל בפרלמנט נוער מדעי כלל אירופי, שיתקיים בבריסל בפרלמנט האירופי, כחלק מאירועי הגמר החגיגיים של הפרויקט, בחודש דצמבר 2010.

רשימת התיכונים המשתתפים בפרלמנט המדעי הירושלמי:

תיכון ע"ש זיו, תיכון קשת, מקיף גילה, תיכון בית צפאפא, תיכון ליד האוניברסיטה, אולפנת אור תורה סטון, תיכון הרטמן-בנים, אורט רמות ע"ש י' גדיש, תיכון "גבעת גונן", תיכון תל"י בית חינוך, תיכון ע"ש בויאר, ישיבה תיכונית פסגת זאב - נתיבות חיים, מקיף פסגת זאב.

נוצר בתאריך: 03/05/11
עודכן בתאריך: 03/05/11