Skip to main content
header

פרלמנט נוער מדעי ירושלמי 2021

 פרלמנט מדעי לנוער ירושלמי מתקיים כבר עשר שנים ברציפות במוזיאון המדע בחסות ובשיתוף פעולה עם המחלקה למדע וטכנולוגיה במנהל החינוך בעיריית ירושלים.  
הפרלמנט מתמקד בהשלכות של התפתחויות מדעיות וטכנולוגיות ומחקר על סוגיות חברתיות ואתיות, מיועד לכיתות י' בעיר.  
בתשפ"א, יוקדש הפרלמנט לאיך תראה החברה ביום שאחרי הקורונה.  
  
 
בפרלמנט יפעלו במקביל חמש ועדות, הוועדות יונחו על ידי דוקטורנטים/ות. הם, ומומחים שילוו כל ועדה, יחשפו את התלמידים לבסיסי הידע המדעי הרלוונטי בתחום כמו גם למורכבות של הסוגיות העולות ממנו.   
 
השנה אנחנו עוברים לעבודה מקוונת של הועדות. הדבר מכתיב ועדות קטנות, כדי לייעל את הדיאלוג והעבודה. הפרלמנט יורכב מחמש ועדות שונות, בכל ועדה יהיה נציג אחד מכל בית ספר.  
תוצר הוועדות השנה יהיה מקוון אף הוא ותואם את התקופה וצורת העבודה. את התוצרים הדיגיטליים אפשר יהיה לשתף בבתי הספר ולהרחיב את השיח והדיון. 
 
אנו מזמינים מנהלות בתי ספר ומנהלים, רכזות ביולוגיה ורכזים, רכזות פדגוגיות ורכזים, מורות לביולוגיה ומורים, להירשם לפרלמנט.
השנה הפרלמנט יתקיים בחודש דצמבר וישתתפו בו תלמידי כיתות י' מבתי ספר ירושלמים.

 
השנה בחרנו לעסוק במשבר שקורה כאן ועכשיו, היסטוריה שאנחנו חלק ממנה. בפרלמנט חשוב לנו להדגים לתלמידים ולתלמידות הלכה למעשה כיצד הם יכולים להפוך לאזרחים אוריינים, משכילים ופעילים (אקטיביסטים) בתחומי מדע וחברה.
בעקבות הידע שירכשו הם יוכלו לבקר ולהשפיע על קבלת החלטות ברמות השונות ובכך לחולל שינוי. בשלב ראשון של הפרלמנט הם צריכים לרכוש את הבסיס המדעי בנושא מגיפות ומגיפת הקורונה ולהבין מה ידוע ומה יודעים שלא ידוע (הנעלמים).
לאחר מכן הם יוכלו לעצב ולתכנן את אורחות חיינו בעקבות מה שלמדו ממגפת הקורונה והשפעתה על החיים. הם יבררו מהן הדילמות, איפה החסמים וכיצד ההתמודדות עם המגיפה קידמה אותנו. הם ישאלו אילו כשלים ופערים נחשפו ומה סדרי העדיפויות בהתמודדות איתם? הם יחקרו היבטים רבים כגון בריאות, מערכת החינוך, תכנון עירוני, פיתוחים טכנולוגיים ועוד. בפרלמנט התלמידים יתעסקו במה אפשר ללמוד מהמשבר הנוכחי וכיצד הם היו רוצים לראות את החברה שבה אנו חיים אחרי המשבר.  
 
הוועדות יעסקו בנושאים הבאים
 
 ועדה מספר 1: חינוך - משבר הקורונה חשף ויצר קשיים רבים במערכת החינוך. הפתרון המיידי שניתן הוא למידה מרחוק, האם זה אכן פתרון? אילו בעיות חדשות התעוררו בעקבות הלמידה מרחוק בתחום הלימודי, הטכנולוגי והחברתי? הועדה תידרש להכיר ולחקור את התחום, את האתגרים ואת היתרונות ולגבש המלצות לשיפור ושימור לעתיד.  
  
ועדה מספר 2:תכנון עירוני - תיכנון עירוני לוקח בחשבון את צרכי היום-יום של התושבים כמו מגורים, תעסוקה, תחבורה ופנאי. משבר הקורונה דורש לבחון מחדש את הצרכים ואת הפתרונות שניתנו להם והוא גם חושף כשלים שכבר היו קיימים והתעצמו במשבר. במקביל יש לבחון את האתגרים החדשים שנוצרו בניהול העיר בתקופת המגיפה. אילו שינויים תכנוניים יכולים לשפר את ההתמודדות עם מצבי חירום? ומה ניתן ללמוד מתקופת המגפה על שיפור פני העיר בכלל? אילו התאמות יש לבצע בדרכי הניהול העירוניות? האם חיזוק הרשויות המקומיות תאפשר חיזוק החברה הישראלית או אולי תביא להחלשתה?   
  
ועדה מספר 3: חוסן חברתי – בתקופה האחרונה למדנו רבות על היכולת שלנו כציבור להתמודד עם משברים, על כושר העמידה ועל ערבות הדדית. ישנה חשיבות גדולה בבניית אמון הציבור במערכת קבלת החלטות, אך כיצד אפשר לעשות זאת? מה פוגע באמון הציבור ומה מחזק אותו? כיצד יוצרים אוריינות ציבורית בנושאים הנוגעים לכולנו? מהם המנגנונים שיכולים לבנות יחסי אמון הדדיים בין המימסד ובין האזרח? 
  
ועדה מספר 4: בריאות – ״בריאות, כמרכיב של איכות חיים היא מצב של רווחה גופנית, נפשית וחברתית״ (הגדרת ארגון הבריאות העולמי). כיצד נתמודד עם ההשלכות של המשבר הנוכחי על חוסנו הגופני, הנפשי והחברתי של הציבור בגילאים השונים? כיצד נתאים את מערכות הבריאות והרווחה כדי ליצור חברה חזקה ובריאה יותר? איפה נרצה להשקיע - ברפואה המטפלת או בזו המונעת? במי חשוב להשקיע ולטפל, מה הם סדרי העדיפות, לדוגמא האם חשוב קודם לטפל בבעיות של הגיל השלישי? 
  
ועדה מספר 5: תעסוקה - משבר הקורונה יצר דפוסי עבודה חדשים מחד וחשף קשיים מאידך. האם נוכל לקחת פתרונות חירום ולהתאימם ליום שאחרי? כיצד יראה יום עבודה במקומות שונים? אילו יתרונות יצמחו מהשינויים? אלו סכנות יש בהם?  מהם המקצועות הנדרשים יותר ומהם אלו שפחות? 

 
 
לפרטים נא לפנות אל חמוטל רכזת הפרלמנט במוזיאון המדע.נוצר בתאריך: 14/03/10
עודכן בתאריך: 22/10/20