Skip to main content
header

בעיית המחקר וניסוחה

מדוע? כמה? למה? מה היה קורה אילו?

... אלו הם דוגמאות לשאלות הנשאלות כתוצאה מהסקרנות המתעוררת, התהייה, והניסיון להבין את הסובב אותנו.

הסקרנות אצל פו התעוררה במקרה, כאשר נשען על הגשר וראה את האצטרובל שנפל לו בצדו האחד של הגשר יוצא מהצד השני לאחר זמן קצר.

מטרת ניסוח בעיית המחקר היא להבהיר היטב מהי בדיוק הבעיה הדורשת ליבון, תוך הקפדה על ניסוח בעיה הניתנת לחקירה בשיטות מדעיות.

לפניכם שלושה קריטריונים שיעזרו לכם לבחון את איכות ניסוח בעיית המחקר:

  1. האם הבעיה מבטאת קשר בין משתנים (יש יוצאים מהכלל שאינם מקיימים קריטריון זה) והאם קיים קשר כלשהו בין המשתנים?
  2. האם הבעיה מנוסחת בבהירות? (הדרך הטובה לנסח בבהירות היא לנסח את הבעיה בצורת שאלה).
  3. האם ניתן לבחון את השאלה בדרך ניסיונית? (אם אין כל דרך מעשית למדוד את המשתנים המוצגים בשאלה, ואם אין דרך לבדוק את הקשר בניהם, השאלה איננה שאלה מדעית).

 

פו החביב לא הטריד את עצמו בניסוח שאלת מחקר באופן ברור אך נוכל לנסח עבורו שאלה כגון: כיצד משפיע גודל וסוג החפץ הנזרק בצדו האחד של הגשר על מהירות היסחפותו בזרם (או במילים אחרות על הזמן הנדרש לו להגיע לצדו האחר של הגשר).

מכאן לאן?

סיימתם שלב! ההתקדמות משלב לשלב אינה חד כיוונית.
עכשיו הרגע להחליט מכאן לאן? לשלבים קודמים או לפתוח מהלך חדש, אך חשוב לזכור כי על מנת להשלים תהליך חקירה מדעית יש להתמודד עם כל השלבים.

 

בעיית המחקר וניסוחההשערה (היפותזה)מערך הניסוישיטות העבודה וכלי מחקר
הצגת התוצאותמסקנות הניסוידיון במסקנות הניסויהניסוי לא הצליח!
מה לעשות?

 

נוצר בתאריך: 25/09/08
עודכן בתאריך: 08/11/17