Skip to main content
header

השערה (היפותזה)

השערה היא הסבר אפשרי לתופעה הנחקרת.

מנסחים השערה בצורת קביעה,  והיא מושפעת מהרקע, מתפיסת העולם ומפרי המחשבה היוצרת. ההשערה מדריכה את החוקר באילו עובדות ותופעות יש לבחור לצורך המחקר. היא "מובילה" לכיווני מחקר חדשים העשויים להרחיב ולהעשיר את הידע המדעי. כדי שאפשר יהיה לחקור השערות בשיטה המדעית, צריכה להיות אפשרות לבחנן בחינה ניסיונית.

זכרו! כשאתם מנסחים השערה אתם יכולים לנסח אותה בכל דרך שתרצו, בתנאי שתקפידו על כך שההשערה תתאים לבעיה אותה אתם חוקרים.

כמובן שגם בשלב זה לא ייגע פו את מוחו בניסוח השערות מסודרות אך גם הפעם נסלח לו וננחש כי לפני שניסה אצטרובלים בגדלים שונים שיער כי גודל האצטרובל משפיע על מהירות היסחפותו ואולי אפילו עלו בדעת פו הסיפורים על ארכימדס ועל ציפה ושקיעה להם האזין בילדות!

מכאן לאן?

סיימתם שלב! ההתקדמות משלב לשלב אינה חד כיוונית.
עכשיו הרגע להחליט מכאן לאן? לשלבים קודמים או לפתוח מהלך חדש, אך חשוב לזכור כי על מנת להשלים תהליך חקירה מדעית יש להתמודד עם כל השלבים.

 

בעיית המחקר וניסוחההשערה (היפותזה)מערך הניסוישיטות העבודה וכלי מחקר
הצגת התוצאותמסקנות הניסוידיון במסקנות הניסויהניסוי לא הצליח!
מה לעשות?

 

נוצר בתאריך: 25/09/08
עודכן בתאריך: 08/11/17