Skip to main content
header

הניסוי לא הצליח!

נניח שבצעתם ניסוי ונקלעתם למצב בו אתם רוצים להכריז: "הניסוי לא הצליח". הגיוני שמצב זה גורם לכם אכזבה. לכן כדאי לברר מה גרם ל"כישלון" הניסוי. האם קרתה תקלה טכנית כגון: נשברו כלים, מכשיר לא פעל, שכחתם לבצע שלב כלשהו, או טעיתם בסדר השלבים.

ואולי הבעיה היא מסוג אחר: ביצעתם הכל כראוי, אך התוצאות אינן תואמות למה שציפיתם, לכן החלטתם שהניסוי לא הצליח.

אם אכן קרתה תקלה כדאי לחזור על הניסוי, אך אם הבעיה היא מהסוג השני - לא התקבלו תוצאות שלהן ציפיתם, לא כדאי להתייאש ולומר "הניסוי לא הצליח".

עליכם לחזור ולבדוק את השערתכם, את מערך הניסוי, את שלבי הביצוע, ולנסות להסביר מה גורם לכך שהתוצאות שהתקבלו שונות מאלה שציפיתם לקבל. מובן, שגם כאן רצוי לבצע חזרות וניסויי ביקורת לניסוי, במידת האפשר.

כדאי לדעת: גם חוקרים ותיקים ומנוסים נתקלים בבעיות כאלה ואינם מתייאשים! עבודת מחקר כרוכה לא פעם באכזבות, ונדרשות סבלנות ודבקות במטרה כדי להגיע לתוצאות תקפות ואמינות. יתירה מזאת, תוצאות שאינן מתאימות לציפיות הן פתח לתגליות חדשות. אם קיבלנו תוצאה צפויה מראש, הרי בסך הכל אימתנו השערה שכבר חשבנו עליה (או שמישהו אחר כבר שיער לפנינו) אך תוצאה לא צפויה מחייבת אותנו לחפש הסבר אחר, חדש ואולי אף טוב יותר להבנת התופעות בהן צפינו.

מכאן לאן?

סיימתם שלב! ההתקדמות משלב לשלב אינה חד כיוונית.
עכשיו הרגע להחליט מכאן לאן? לשלבים קודמים או לפתוח מהלך חדש, אך חשוב לזכור כי על מנת להשלים תהליך חקירה מדעית יש להתמודד עם כל השלבים.

 

בעיית המחקר וניסוחההשערה (היפותזה)מערך הניסוישיטות העבודה וכלי מחקר
הצגת התוצאותמסקנות הניסוידיון במסקנות הניסויהניסוי לא הצליח!
מה לעשות?

 

נוצר בתאריך: 25/09/08
עודכן בתאריך: 08/11/17