Skip to main content
header

HYPATIA - אירוע השקת הפרויקט בישראל


ביום שני ה- 11 באפריל התקיים אירוע ההשקה של פרויקט היפטיה, שמטרתו לעודד נערות לבחור בלימודי מדע וטכנולוגיה. באירוע השתתפו נציגי קואליציית העסקים ביוזמת 5פי2, נציגי משרד החינוך ומשרד המדע והטכנולוגיה, חוקרים מהאוניברסיטה העברית ואוניברסיטת תל אביב, וחברי האקדמיה הצעירה, מורים ומנהלים מובילים במערכת החינוך ומנהלי מחלקות חינוך במוזיאוני המדע בארץ. 
השקת הפרויקט בארץ נועדה לעורר דיונים והחלפת דעות בנושא בין כל בעלי העניין ולפתוח פתח לשיתופי פעולה בעתיד.
 
ב- 21 באפריל, 2016, הושק פרויקט “היפטיה” שני אתרים, האחד Expect Everything שמכוון לבני נוער ומטרתו למשוך ולעורר את עניינן של נערות במדע וטכנולוגיה, והשני Hypatia שמוקדש למורים, למנהלי בתי ספר, לאנשי מוזיאונים, לחברות תעשייה ולחוקרים באקדמיה.  
 
נוצר בתאריך: 15/10/17
עודכן בתאריך: 10/10/18