Skip to main content
header

היפטיה – סיום הפרויקט והמשך הטמעה של הכלים שפותחו


בחודש אוגוסט 2018 סיימנו שלוש שנים של פעילות במסגרת פרויקט HYPATIA במימון האיחוד האירופי, שעסק בעידוד בנות לבחור במדעים. תוצרי הפרויקט הוצגו בפני האיחוד האירופי בחודש ספטמבר וזכו להערכה מאד גבוהה. הוא יוצג בשבוע הבא במסגרת  אירועי  Falling Walls Engage Conference  בברלין במהלך נובמבר 2018.  אנחנו ממשיכים להפיץ בארץ ובעולם את הכלים שפותחו במסגרת הפרויקט ולתת יעוץ והדרכה לגופים וחברות. 
 
להלן המפגשים הבאים בהם נציג את הפרויקט ותוצריו:  
 
במפגש של ארגון שיתופים בנושא קידום נערות בגילאי חט"ב ללימודי מדעי המחשב וטכנולוגיה, שיתקיים ב 25/11/18 בבית שיתופים בישוב בית יהושע. במפגש נציג את היתרונות בהובלת פרויקטים על ידי מוזיאוני מדע בהדגמה על פרויקט HYPATIA, ונציג את תוצרי הפרויקט לארגוני הייטק והמגזר השלישי שישתתפו במפגש.
 
בכנס השנתי של משרד המדע והטכנולוגיה והמועצה לקידום נשים במדע ובטכנולוגיה, כנס העתיד לשיווין מגדרי, שיתקיים ב /1817/12 במלון דן פנורמה בתל אביב. בכנס תוקם עמדה שבה נציג את הפרויקט ותוצריו ונשתתף בפאנל  בנושא שימור נשים בתחומי ה-STEM, שיונחה על ידי ד"ר יהודית אברהמי.
 
למידע נוסף ניתן לפנות לאתי אורון, מהלת הפרויקט ettio@mada.org.il
 
נוצר בתאריך: 15/10/17
עודכן בתאריך: 07/11/18