Skip to main content
header

HYPATIA פרויקט בינלאומי שמטרתו לעודד בנות לבחור בלימודי מדע וטכנולוגיה.

 

ביום ראשון 26/2/17 התקיימה הפגישה השנייה של ה-HUB  הישראלי במסגרת פרויקט HYPATIA. בפגישה השתתפו 38 מוזמנים מהתעשייה, האקדמיה, משרד החינוך, משרד התעשייה והכלכלה, רשויות מקומיות ובתי ספר. מטרות הפגישה היו להציג את "ארגז הכלים" שפותח על ידי חמש המדינות שמובילות את הפרויקט, וכולל את הקווים המנחים להוראה רגישת מגדר ומגוון הפעילויות לבני נוער; להיעזר במשתתפים לבחור את הפעילויות המתאימות להעברה בישראל על ידי מורים/ות, מדריכים/ות, חוקרים/ות ומהנדסים/ות ולדון באופני ההטמעה של חומרי הפרויקט בתעשייה, באקדמיה ובמערכת החינוך.

 
מיה הלוי, מנהלת המוזיאון פתחה את המפגש בהצגה קצרה של הפרויקט, שלבי הפיתוח והפיילוט "ארגז הכלים"
שהסתיימו, ואת הכניסה לשלב ההטמעה שלו. אתי אורון, מנהלת הפרויקט במוזיאון הציגה בקצרה את המסגרת
התיאורטית, שמהווה את הבסיס לפיתוח ארגז הכלים, את הקווים המנחים להוראה שוויונית רגישת מגדר ו– 13
פעילויות שונות לבני נוער, שמהם בחרו המשתתפים את אלו המתאימות להעברה בארץמתוצאות ההצבעה עלה שרוב הפעילויות מתוך ארגז הכלים מתאימות להעברה בארץ. אי לכך, הוחלט שבשלב זה יתורגמו ויותאמו שלוש פעילויות בנוסף על השלוש שפותחו בארץ ובהמשך יתורגמו ויותאמו מספר פעילויות נוספות לחוקרים/ות ומהנדסים/ות. שש הפעילויות שיוטמעו בשלב הראשון בארץ הן:

פעילויות למדריכים/ות במוזיאונים/חינוך לא פורמלי: אביזרים לבישים טכנולוגיים Wearable Technologies))
בחנ/י את עצמך! השפעתן של אסוציאציות חבויות.
פעילויות למורים/ות בבי"ס: חקירה מבנה וצורה (Inquiry: Shape and Form); מה דעתך? על הקשר בין
מגדר למדע.
פעילויות לחוקרים/ות ומהנדסים/ות: שגרירי מדע Science Ambassadors - People behind S&T));
- Speed Datingשיחות קצרות ובלתי פורמליות של בני נוער עם מודלים להשראה
 
בהמשך, התחלקו המשתתפים לקבוצות עבודה שדנו בנושא הטמעת ארגז הכלים. בדיונים עלו מספר נקודות מרכזיות ביניהן, הצורך בהכשרה בנושא רגישות למגדר (gender inclusio) לכל המתווכים, שתאפשר להם לקיים שיחמושכל בנושא; הצורך לשלב את הפעילויות בתוכנית הלימודים (מיסודי ועד תיכון) באופן שייצור רצף ולמידה משמעותית; הצורך לפתח מודלים להטמעה בבתי ספר, שאותם ניתן יהיה להציע למנהלי/ות בתי הספר או רכזי/ות המדעים; והצורך ליצור מאגר נתונים של כל התוכניות לעידוד בנות לSTEM שפועלות בארץ ושל הגופים המפעילים. במהלך החודשים הקרובים מתכנן צוות המוזיאון לקיים פגישות עם בעלי עניין והכשרות למורים/ות, למדריכים/ת, סטודנטים/ות ומהנדסים/ות.
 
את כל החומרים שפותחו במהלך הפרויקט ניתן למצוא באתרHYPATIA באנגלית ובאתר המוזיאון את הפעילויות שפותחו על ידינו בעברית. בהמשך יועלו לאתר המוזיאון כל הפעילויות שיתורגמו ויותאמו לציבור הישראלי.
 

 


פרויקט היפאטיה מזמין אנשים וארגונים לחלוק ערכים,להצטרף אלינו להיות שותפים לחזון שלנו.
בקרו באתר של הפרויקט  www.expecteverything.eu או שלחו דוא"ל ל: contact@hypatiaproject.eu
לפרטים נוספים ניתן לפנות למוזיאון המדע ע"ש בלומפילד ירושלים, השותף הישראלי בפרויקט:
אתי אורון, מנהלת הפרויקט  etio@mada.org.il

חזון היפאטיה להורדה (בעברית)
חזון היפאטיה להורדה (באנגלית)
חזון היפאטיה להורדה (בערבית)


________________________________________________

פרויקט HYPATIA* הינו מיזם חדש במימון האיחוד האירופי בו שותף מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד ירושלים יחד עם עוד חמישה מוזיאוני מדע באירופה, מוסדות מחקר, ארגון מוזיאוני המדע של אירופה - ECSITE  ומספר חברות תעשייתיות בינלאומיות וביניהם חברת לוריאל L'Oréal, ששמה את נושא קידום נשים במדע כנושא מרכזי על סדר  יומה. 
 
מטרת הפרויקט היא לעודד בנות לבחור בלימודי מדעים וטכנולוגיה בבית הספר ולהמשיך בכך גם בלימודים גבוהים לקראת קריירה בתחומים אלו. הפרויקט הוגש לקול קורא תחרותי של האיחוד האירופי בתכנית המסגרת 2020 HORIZON בתחום מדע וחברה SWFS- Science With and For Society והיה הפרויקט היחיד שזכה בתחום זה. התכנית התחילה לפעול ב - 1.8.2015 והיא תמשך 3 שנים.  
 
עידוד בנות לבחירה בלימודי מדעים וטכנולוגיה נמצא על סדר היום של האיחוד האירופי כבר מספר שנים. במסגרת זו פותחו והופעלו מספר פרויקטים אירופאיים וביניהם פרויקט TWIST, שבו היה מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד שותף פעיל בשנים 2010-2012. התוצרים שפותחו במסגרת פרויקט זה תורגמו על ידי המוזיאון לעברית וערבית, והם משמשים כיום את המוזיאון, את מערכת החינוך וכן גופים וארגונים נוספים בישראל  שחרטו על דגלם לקדם את נושא קידום בנות בתחומי המדעים.  
 
פרויקט היפטיה מבסס את פעילותו על פרויקט TWIST כמו גם על תכנים נוספים שפותחו במסגרת פרויקטים אירופאים אחרים, על הניסיון בהפעלת הפעילויות של כל השותפים ועל מחקרים רבים שבוצעו בשנים האחרונות. הפרויקט  הגדיר לעצמו כמטרה מרכזית להשפיע על הבנות בצמתים בהן עליהן לקבל החלטות, לעורר מודעות לנושא ולהעניק כלים לכל בעלי העניין שיכולים להשפיע על בחירת הקריירה העתידית של כל בת ונערה. במטרה לעודד בנות לבחור בתחומי מדע וטכנולוגיה, הפעילויות שיופעלו במסגרת הפרויקט יחשפו אותן למגוון הרחב של עיסוקים ומקצועות מבוססי מדע וטכנולוגיה, יעוררו בהן עניין אישי, ימחישו להן את החיבור האפשרי לחייהן, יציגו להן את החשיבות החברתית של העיסוק בתחומים אלו, ויעצימו את הכישורים האישיים שלהן הנדרשים להצלחה בתחומים אלו.  
 
פרויקט היפטיה מיועד לתלמידות ותלמידים בגילאי 13-18, התכנית תפעל בשני מסלולים: 
 
פיתוח והתאמה של 'ארגז כלים' למוסדות וארגונים פורמליים ובלתי פורמליים: בתי ספר, מוזיאוני מדע, מרכזים קהילתיים, מוסדות מחקר וחברות תעשייה. 'ארגז הכלים' יכלול מתווים והנחיות להפעלה של סדנאות מודולריות לבני נוער, שאנשי חינוך, חוקרים ואנשי תעשייה יוכלו  להפעיל במסגרות שונות. 'ארגז הכלים' יתבסס על תכניות קיימות ועל תכניות חדשות שיפותחו במשותף בין מוזיאוני מדע, מומחי מגדר, אנשי חינוך, אנשי מדע ותעשיינים בסיוע בני/ות נוער.
 
סדרה של ימי עיון והשתלמויות להכשרת משתמשים פוטנציאלים ב'ארגז הכלים' כמו מורים, מנהלים, צוותי חינוך במוזיאונים ובארגונים בלתי פורמליים נוספים, אנשי מדע ואנשי תעשייה.   
 
הפעילות בבתי הספר ובמוזיאוני המדע תתקיים בקבוצה מעורבת של בנות ובנים, מתוך ההכרה כי שינוי בתפיסה של מקצועות המדע והטכנולוגיה כמקצועות שמתאימים לנשים ולגברים כאחד, צריך להיעשות גם לבנים וגם לבנות. מחקרים רבים שנערכו בשנים האחרונות הדגישו את התפיסה הסטראוטיפית המגדרית כמכשול מרכזי בשלב הבחירה. מאמץ מיוחד יושקע במסגרת הפרויקט בהיבט התקשורתי של הצגת תחומי המדעים בבתי הספר, במוזיאוני המדע, ברשתות החברתיות ובאמצעי התקשורת השונים, תוך התייחסות ורגישות לסוגיות המגדריות. 
 
במסגרת הפרויקט יפעלו מוזיאוני המדע כרשת של מוקדי פעילות ומידע (hubs) וישמשו מקום להחלפת דעות, למפגשים ולדיונים משותפים.  בכל מדינה תלווה את הפרויקט בשלבי הפיתוח והיישום, ועדה מייעצת מקומית, שתורכב מבעלי עניין, אנשי מדע, תעשייה וחינוך ומומחים בתחומי מגדר. לצד הועדה המייעצת המקומית  תפעל  בכל מדינה קבוצה נבחרת של בני נוער שתיקח חלק בתכנון ובפיתוח הפעילויות. בנוסף, ועדה מייעצת בינלאומית של מומחים תלווה את השותפים במשך כל שלבי הפרויקט. 
 
דגש מיוחד בפרויקט זה יוקדש ליצירת תשתית להפעלה במסגרות הפורמליות והבלתי פורמליות, תוך בנייה של זיקות וקשרים ביניהן. הפעילות בבתי ספר תאפשר נגישות למגוון אוכלוסיות ממגזרים שונים ומרקע סוציו אקונומי שונה, והן השפעה על המנהלים והמורים ששותפים בעיצוב התפיסה המגדרית של בני הנוער. הפעילות במוזיאוני המדע תאפשר מפגש של בני נוער מחוץ למסגרת הלימודים במסגרת חברתית עם בני גילם או במסגרת משפחתית עם ההורים ותישא אופי חברתי, חוויתי ופחות פורמלי. הפעילויות יתקיימו בעברית ובערבית ויותאמו תרבותית לכל המגזרים של החברה הישראלית.
 
החומרים שיפותחו על ידי כל השותפים במסגרת הפרויקט יתורגמו ויעברו התאמה תרבותית לעברית וערבית, והיו נגישים לכל תחת רישיון ייחוס 4.0 בין לאומי שלCreative Commons . 

*  היפטיה הייתה פילוסופית, מתמטיקאית, ואסטרונומית מאלכסנדריה. נולדה בסביבות  שנת  370,  ונחשבת לאישה הראשונה שתרומתה לתחום המתמטיקה משמעותית. הייתה בתו ותלמידתו של ת'און, איש המוזיאון של אלכסנדריה.HYPATIA - אירוע השקת הפרויקט בישראל
ביום שני ה- 11 באפריל התקיים אירוע ההשקה של פרויקט היפטיה, שמטרתו לעודד נערות לבחור בלימודי מדע וטכנולוגיה. באירוע השתתפו נציגי קואליציית העסקים ביוזמת 5 פי 2, נציגי משרד החינוך ומשרד המדע והטכנולוגיה, חוקרים מהאוניברסיטה העברית ואוניברסיטת תל אביב, וחברי האקדמיה הצעירה, מורים ומנהלים מובילים במערכת החינוך ומנהלי מחלקות חינוך במוזיאוני המדע בארץ. 
השקת הפרויקט בארץ נועדה לעורר דיונים והחלפת דעות בנושא בין כל בעלי העניין ולפתוח פתח לשיתופי פעולה בעתיד.
לקריאה נוספת

ב-21 באפריל, 2016, השיק פרויקט היפטיה את Expect Everything ("צפו להכל"), מסע הסברה אירופאי נרחב, שמכוון לבני נוער, ומטרתו למשוך ולעורר את עניינן של נערות במדע וטכנולוגיה. 
לקריאה נוספת

 


להורדה חזון היפאטיה להורדה (בעברית)
להורדה חזון היפאטיה להורדה (באנגלית)
נוצר בתאריך: 29/03/16
עודכן בתאריך: 19/03/17