Skip to main content

עזרה לבעלי צרכים מיוחדים באשכול חורב, ירושלים


תלמידות אולפנת חורב בירושלים משתתפות בפרויקט OSOS ועוזרות לבעלי צרכים מיוחדים בקהילה שלהן. התלמידות עבדו בקבוצות, והכינו עבודת חקר טכנולוגית. תחילה הן נפגשו עם בעלי צרכים מיוחדים בקהילתן ולמדו על חייהם ועל הקשיים איתם הם מתמודדים בחיי היום-יום שלהם. לאחר מכן הן העלו פתרונות לבעיה שבחרו ותכננו את המוצר שיבנו. שלבי הבנייה ושיפור המוצר התקיימו ברובם במעבדת המייק של מוזיאון המדע בירושלים, תוך סיוע מאנשי צוות של המוזיאון.הפרויקטים המובילים שפותחו באשכול פיס חורב ירושלים במסגרת פרויקט OSOS השתתפו בתחרות של תכנית "גם אני יכול" והוצגו ביריד עבודות החקר הארצי בקמפוס גבעת רם של האוניברסיטה.

נוצר בתאריך: 10/07/18
עודכן בתאריך: 11/07/18