Skip to main content

חקלאות מדייקת ב- OSOS עפולה

חקלאות מדייקת - התמחות חדשה פרי שיתוף פעולה של המגמה ההנדסית מדעית ומגמת צילום באורט בן גוריון בעפולה ובשיתוף פרויקט  OSOS
תכנית לימודים חדשה במגמה ההנדסית-מדעית בקריית החינוך אורט בן גוריון בעפולה: חקלאות מדייקת. התכנית משלבת תחומי דעת שונים ומתמקדת בהיבט המדעי, הטכנולוגי והחברתי של החקלאות המודרנית. במסגרת לימודי התמחות זו, נחשפים תלמידי המגמה המדעית הנדסית, לטכנולוגיות החדישות ביותר בתחום התעופה, הלוויינות, הצילום וניתוח מפות טופוגרפיות וגיאוגרפיות המתקבלות מרחפנים ולוויינים. המטרה היא להעמיק את תחומי ההתמחות, לטפח את הסקרנות לחקר ולימוד בתחום המדעי-טכנולוגי וכן לעורר מודעות ומעורבות בקרב התלמידים כלפי נושאי אתגר סביבתיים כגון החקלאות. התמחות זו הינה פרי שיתוף הפעולה עם מגמת הצילום בביה"ס.
 
התכנית הינה חלק מפרויקט OSOS של האיחוד האירופי, אותו מוביל מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד ירושלים בשיתוף עם המרכז למחקר ופיתוח של אורט ישראל. מטרת המיזם לספק מידע שימושי, נתונים ופרמטרים חקלאיים בתחום גידולי שדה בנושאים כגון: עשבייה, דישון, צמחים וחיידקים, מיפוי שדות גידולי שדה ועוד. נתונים אלו יתקבלו באמצעות ציוד טכנולוגי מתקדם, כגון רחפנים ומצלמות. זאת ועוד, התלמידים יקבלו את המידע שיצטבר ינתחו אותו ויעבירו לחקלאים.

 
(המורה המוביל את פרויקט OSOS בעפולה, צפריר שלמה, מצולם לצד הרחפנים בהם משתמשים התלמידים)
 
במסגרת לימודי התכנית יתנדבו כחמישים תלמידים מבית הספר משכבת י', בהנחיית תלמידי המגמה ההנדסית מדעית, בתמיכה ועזרה לקהילה החקלאית באזור בית הספר. 
 
מנהלת בית הספר, הגב' איריס קרל, המובילה את המהלך, ציינה כי היכולת לשלב בין צרכי החקלאות המודרנית, לבין יתרונות הטכנולוגיה והמדע תאפשר רווח כפול: מחד למידה גבוהה ומשמעותית של התלמידים ומאידך שותפות אמיתית של תלמידי תיכון בפיתוח טכנולוגיות של הסביבה החקלאית. 
נוצר בתאריך: 19/03/18
עודכן בתאריך: 10/07/18